Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Būsimų pirmokų tėvelių žiniai

   Gavome informaciją iš miesto švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus, kad būsimų pirmokų tėvelių prašymai priimti į pirmą klasę nuo sausio 5 dienos bus priiminėjami ir registruojami ir be sveikatos pažymėjimų. Juos švietimo ir jaunimo reikalų skyriui būtina pristatyti iki gegužės 31 dienos.

Direktorius


 

 Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Mokinių priėmimas į Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnaziją

2015 - 2016 mokslo metais
Informacija parengta pagal Mokinių priėmimo į Panevėžio savavaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30d. sprendimu Nr.1-10, 2014 m. rugpjūčio 28d. Nr.1-233


PRIĖMIMAS MOKYTIS Į PIRMAS IR PENKTAS KLASES
1. Prašymai į 1 ir 5 klases priimami centralizuotai Švietimo skyriuje Topolių al. 12 nuo balandžio 1d. iki gegužės 31d. teikiant pirmumą tiems mokiniams, kurie gyvena( deklaravę gyvenamąją vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, nuo birželio 1d.teritorinis pirmumas nebeteikiamas.
2. Pateikiami šie dokumentai:
2.1. nustatytos formos prašymas;
2.2. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
2.3. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (einamųjų arba praėjusių metų, išduota savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
2.4. vaiko sveikatos pažymėjimas;
2.5.teikiant prašymą priimti į 5 klasę, reikės pateikti pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (būtina pristatyti į Švietimo skyrių per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo išdavimo dienos).

3. Nuo 2016 m. sausio 2d. į esamas laisvas vietas pirmose ir penktose klasėse prašymus ir dokumentus priima mokykla.

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į 2-4, 6-8 KLASES

1. Į 2-4, 6-8 klasių laisvas vietas mokiniai priimami teikiant pirmumą mokyklai priskirtoje teritorijoje gyvenantiems mokiniams. Esant laisvų vietų priimami mokiniai iš kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų pagal prašymo padavimo datą. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, atsižvelgiama į turimus mokymosi pasiekimus, ar mokyklos pateiktų bendrųjų gebėjimų užduočių atlikimo rezultatus.
2. 2. Pateikiami šie dokumentai:
2.1. nustatytos formos prašymas ( pildomas vietoje);
2.2. vaiko sveikatos pažymėjimas ar galiojančio pažymėjimo kopija;
2.3. vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
2.4. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma (einamųjų arba praėjusių metų, išduota savivaldybės, kurioje deklaruota vaiko gyvenamoji vieta);
2.5. įgyto išsilavinimo pažymėjimas;
2.6. pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje, jei pageidauja mokytis prasidėjus mokslo metams.
3. Prašymai į 2-4, 6-8 laisvas vietas priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis. Informacija tel. (845)517885, mob.863007105

Mokyklai priskirta teritorija Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. Nr.1-65 sprendimu:
F.Vaitkaus g. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Kosmonautų g. 1, 3, 5, 9, 11
Klaipėdos g. 83-89 ir 94-108
Parko g. 21-29
Statybininkų g. 3-11 ir 4-44

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all day. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a highly complicated question. More information about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all health difficulties.

Copyright © 2019 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 partner google