Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very much complicated matter. More information about this question available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all health difficulties.

Naudingos nuorodos

Lietuviškos knygos istorija

     Gegužės 14 dieną į skaitykloje vykstančią  netradicinę pamoką, skirtą paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, rinkosi 2a klasės mokiniai. Jie buvo kviečiami susipažinti su pirmosiomis lietuviškomis knygomis ir jų autoriais.

     Bibliotekos vedėja mokinių paklausinėjo, kokius lietuviškų knygų kūrėjus jie žino. Antrokai noriai kėlė rankas ir atsakinėjo – džiugu, kad jie išvardino nemažai lietuvių autorių. Buvo paminėta net Martyno Mažvydo pavardė.

     Nuo M. Mažvydo  „ Katekizmo“ ir prasidėjo  lietuviškos knygos istorija.  Bibliotekos vedėja mokiniams papasakojo apie šios knygos išleidimą, autorių. Paminėjo, kad yra išlikę du 1547 metais išleistos knygos egzemplioriai. Vienas iš jų  saugomas Vilniaus universitete. Kartą per metus pirmoji lietuviška knyga eksponuojama visuomenei. Visi norintieji gali ją pamatyti.

      Mokiniai taip pat išgirdo apie K. Donelaitį, A. Baranauską, klausėsi ištraukų iš jų sukurtų poemų „Metai“

 ir „Anykščių šilelis“.  Jiems taip pat  papasakota apie laikotarpį, kai lietuviškos knygos buvo draudžiamos.

      Išgirstas žinias mokiniai pritaikė dirbdami grupėse ir atsakinėdami į testo klausimus. Smagu, kad dauguma antrokų į klausimus atsakė teisingai.

      Vėliau bibliotekos vedėja  įteikė diplomus aktyviausiems mokyklos bibliotekos skaitytojams: Liepai Stragytei, Austėjai Dambrauskaitei bei Viktorijai Morkuckaitei. O Agnius Žindulis gavo padėką už padovanotą knygą bibliotekai.

    Tokioje pačioje pamokoje dalyvavo ir 2c klasės mokiniai. Jie taip pat išklausė knygos istoriją ir, dirbdami grupėse, atsakinėjo į testo klausimus. Aktyviausių  bibliotekos skaitytojų diplomai  šioje klasėje buvo įteikti Deimantei Radzevičiūtei, Monikai Virbalaitei ir Aronui Kirsniui.

     Lietuviškos knygos istorija – tai plati tema. Kuo anksčiau mokiniai su ja susipažins, tuo geriau galės įvertinti jos reikšmę.

                                                                                                                                  Bibliotekininkė Laima

 


Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas

„Jei kalba išliks, gyva išliks Lietuva, kalbai sunykus – nebus Lietuvos, nebus lietuvininkų“, – taip yra pasakęs J.Basanavičius. Kasmet gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam ir pilietiškam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Turime būti dėkingi mūsų protėviams, kurie išdrįso pasipriešinti ir ateities kartoms išsaugojo gimtąją kalbą.

Gegužės 9 dieną progimnazijos skaitykloje vyko renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Skambia daina renginį pradėjo mokytojos S.Kamantavičienės paruošti mokiniai. Jiems smagiai pritarė į skaityklą susirinkę pradinukai. Bibliotekos vedėja L.Šikšnienė ir renginyje dalyvavusi direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja I.Gasiūnienė mokiniams kalbėjo apie šios dienos reikšmę mūsų tautai. Trečiokai prisiminė, kad apie Spaudos draudimo laikotarpio įvykius girdėjo, kai buvo minima Knygnešių diena. Emilis Beliakas, 3b klasės mokinys, perskaitė šiuos prasmingus Justino Marcinkevičiaus žodžius: „Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų. Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. Rašom ir tariam jį su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais, norim, kad su pagarba mus ištartų.“ Ir šį žodį savo kūryboje taria mūsų mokiniai. Mokytoja D.Bajorienė pristatė kuriančius vaikus, paminėjo, kad jų kūryba yra spausdinama laikraštuke „Juokrimtukas“ , ir pakvietė pačius mokinius padeklamuoti savo sukurtus eilėraštukus. Trumpus eilėraštukus padeklamavo 1d klasės mokiniai Urtė Gurevičiūtė ir Mantas Samulionis, 3b klasės mokinys Vėjas Butrimas. Visiems labai patiko 4a klasės mokinio Justo Riselio eilėraštis „Lietuva“. Renginį gražiai papildė 4a klasės mokinių inscenizacija pagal A.Lindgren kūrinį „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“.

Renginio pabaigoje bibliotekos vedėja mokiniams pristatė reikšmingiausias lietuvių autorių knygas iš sąrašo „Šimtas knygų vaikams ir Lietuvai“ ir pakvietė jas skaityti.

L.Šikšnienė

                                                   


 

Bibliotekų savaitė

Balandžio 23-29 d. Lietuvoje minima Nacionalinė bibliotekų savaitė. Progimnazijos biblioteka taip pat įsitraukė į šios savaitės veiklą: buvo surengta parodų, vyko popietė „Pasakų herojai knygoje ir ekrane“.

Pirmosios bibliotekos kūrėsi jau maždaug prieš 5000 metų šumerų civilizacijoje. Tais laikais knygų tekstai buvo raižomi ant molinių lentelių, o dabartinės bibliotekos yra sukaupusios milžiniškus spausdintų knygų lobius. Štai mūsų mokyklos bibliotekoje daugiau nei 10 tūkstančių įvairiausių knygų.

Parodėlė apie bibliotekas, jų istoriją buvo eksponuojama progimnazijos skaitykloje. Bibliotekoje mokiniai galėjo apžiūrėti 3b kl. mokinių mėgstamų knygų bei 4a kl. mokinių darbų „Mano mėgstama knyga“ (mokyt. Edita Banevičienė) parodas.

Balandžio 25 d. skaitykloje vyko renginys progimnazijos pailgintos dienos popamokinės ugdymo veiklos grupės pirmokams „Pasakų herojai knygoje ir ekrane“.  Į renginį taip pat buvo integruota triukšmo prevencijos veikla „Tyla – stebuklinga versmė“.  Pirmokams buvo primintos elgesio bibliotekoje ir skaitykloje taisyklės, pabrėžiant, kad čia reikia laikytis tylos. Mokiniai, stengdamiesi tai daryti kuo tyliau, pavartė ir paskaitinėjo knygutes, pagal kurias yra sukurta filmukų.

Progimnazijos pailgintos dienos popamokinės ugdymo veiklos grupės auklėtoja Danguolė Činčienė trumpai papasakojo, dėl ko triukšmas kenkia žmogui. Po to visi tyliai žiūrėjo  filmuką  pagal knygą „Varlė keliauninkė“.

Bibliotekos vedėja Laima


Kovo 16-oji –  Knygnešio diena

   Knygnešių veikla, kovojant už lietuvišką spausdintą žodį, tikrai neužmirštama. Skaityti ir rašyti gimtąja kalba – vertybė, kurios galėjome netekti. Ir tik drąsieji knygnešiai padėjo ją išsaugoti.

   Progimnazijoje kasmet, minint šią datą, vyksta įvairi veikla.

   3a, 3b ir 3c klasėse vyko netradicinės pamokos, skirtos susipažinti su Spaudos draudimo laikotarpiu, knygnešių veikla. Mokiniai sužinojo, kodėl Knygnešio diena yra švenčiama kovo 16 dieną, koks ryšys tarp J. Bielinio ir Bistrampolio dvaro, kur yra Knygnešių muziejus ir pan. Vėliau įgytas žinias pritaikė spręsdami kryžiažodį.

                                                                                                    Bibliotekos vedėja Laima


„Metų knygos rinkimai“ progimnazijoje 

   Džiaugiamės, kad Metų knygos rinkimai tapo gražia ,,Saulėtekio“ progimnazijos skaitymo kultūros dalimi. Mokiniai ir šiais metais, tik pasirodžius informacijai apie nominuotąsias vaikų ir paauglių Metų knygas, labai jomis susidomėjo ir noriai įsijungė į įvairias skaitymo veiklas.

   Ypač aktyvūs buvo 3c klasės mokiniai. Labai džiugu, kad visi šios klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Rasos Plėtienės, perskaitė tris nominuotas knygas: E. Daciūtės „Laimė yra lapė“, I. Ežerinytės „Šunojaus diena“ ir G. G. Eklės  „Brolis, kurio nereikėjo“. Dvi pastarąsias knygas mokiniai laimėjo dalyvaudami „Mažųjų knygų bičiulių“ festivalio veikloje. Tad pamokų metu visi aktyviai skaitė, aptarinėjo, ieškojo vaizdingų posakių, iliustravo epizodus. Dauguma mokinių (17 iš 25) balsavo už G.G.Eklės knygą „Brolis, kurio nereikėjo“. Ši knyga jiems paliko didžiausią įspūdį.

   Ne mažiau aktyvūs buvo ir 5c klasės mokiniai. Jie, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Astos Masiliūnienės, kartu skaitė knygas, diskutavo ir, padirbėję grupelėse, paruošė spalvingus informatyvius renkamų vaikų Metų knygų reklaminius plakatus. Jie buvo eksponuoti progimnazijos fojė. Visi norintys galėjo susipažinti su pristatomomis knygomis.

   Aštuntokai savarankiškai arba paskatinti lietuvių kalbos mokytojų skaitė nominuotas paauglių Metų knygas. Aktyvumu išsiskyrė 8a klasė. Šios klasės mokiniai knygą ,,Mano didelis mažas aš“ skaitė visi kartu. Įdomu buvo perskaičius fragmentą stabtelėti, diskutuoti. Taip pat mokiniai rašė atsiliepimus apie šią knygą. Kita nominuota paauglių Metų knyga - ,,Ir vienąkart, Riči“ – suintrigavo jau nuo pat pirmųjų eilučių. 8c klasės mokiniai diskutavo, kodėl svarbu save priimti tokį, koks esi, kodėl svarbu mokėti džiaugtis  mažais dalykais, koks svarbus vaiko ir tėvų santykis. Kitas nominuotąsias paauglių Metų knygas mokiniai pristatė per užklasinio skaitymo pamokas.

   Mokiniai ne tik skaitė, bet ir aktyviai dalyvavo balsavime. Kitais metais knygų rinkimuose tikrai vėl dalyvausime ir bandysime surasti įdomesnių, naujesnių skaitymo ir pristatymo būdų.

                                                                                                                                     Bibliotekos vedėja Laima

 

 

 

 


Akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ nugalėtojos

Metu knygos koliazas

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ nugalėtojomis tapo šios knygos:

suaugusiųjų kategorijoje – Rimanto Kmitos romanas „Pietinia kronikas“ (leidykla „Tyto alba“),

poezijos kategorijoje – Agnės Žagrakalytės eilėraščių knyga „Štai:“ (leidykla „Tyto alba“), 

knygų vaikams kategorijoje – Evelinos Daciūtės knyga „Laimė yra lapė“, iliustravo Aušra Kiudulaitė (leidykla „Tikra knyga“),

knygų paaugliams kategorijoje – Dainos Opolskaitės romanas „Ir vienąkart, Riči“ (leidykla „Alma littera“).

 

 

 


Su Šv. Kalėdom 

sv1sv2

 


Metų knygos rinkimai

   Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacijos inicijuota ir kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka rengiama akcija „Metų knygos rinkimai“ vėl kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas. Tryliktą kartą vykstančiais knygų rinkimais siekiama skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir atkreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius, populiarinti skaitymą kaip prasmingą ir patrauklų užsiėmimą.

Knygų vaikams penketukas:

VAIKU TOP5

Evelina Daciūtė, „Laimė yra lapė“, pasaka, iliustravo Aušra Kiudulaitė, (Tikra knyga, 2016)

Ilona Ežerinytė, „Šunojaus diena“, trys pasakos, iliustravo Raimondas Gnižinskas, (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016)

Gaja Guna Eklė, „Brolis, kurio nereikėjo“, apysaka, iliustravo Asta Skujytė (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016)

Virgis Šidlauskas, „Ulfas ir stebuklinga barzda“, apysaka, iliustravo Tania Rex (Nieko rimto, 2017)

Rebeka Una, „Aš esu Tomas, seklys“, apysaka, iliustravo Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė, (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2016)

 

Knygų paaugliams penketukas:

PAAUGLIU TOP 5

 

Ilona Ežerinytė, „Sutikti eidą“, romanas (Alma littera, 2016)

Daina Opolskaitė, „Ir vienąkart, Riči“, romanas (Alma littera, 2016)

Ramutė Skučaitė, „Tai priimkit, kas priklauso“, poezija, proza vaikams ir ne vaikams, iliustravo J. Račinskaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016)

Renata Šerelytė, „Žvaigždžių medžiaga“, romanas (Alma littera, 2016)

Laura Varslauskaitė, „Mano didelis mažas Aš“, romanas (Alma littera, 2016)


Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 

   Po pirmadieninio renginio „Auštant“ vyko ir daugiau renginių, skirtų Šiaurės šalių bibliotekų savaitei.

   4a ir 4c klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kuri buvo skirta paminėti A.Lindgren 110-ąsias gimimo metines. Atidžiai išklausę pasakojimo apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą, jie atsakė į paruoštus klausimus, klausėsi ištraukos iš knygos „Mes Varnų saloje“, pasidalijo mintimis  apie tai, ką naujo sužinojo ir kodėl, jų manymu, A.Lindgren knygos yra tokios populiarios.

  Ištrauką iš šios knygos skaitė ir penktokai. Juos suintrigavo skyriaus ,,Viena diena – visas gyvenimas” pavadinimas. Mokiniai aiškinosi perkeltinę jo prasmę. Išklausę ištrauką, pasidalino mintimis, diskutavo.

   O paskutinėmis savaitės dienomis 2-4 klasių mokiniai ieškojo „lobio“.  Klasės gavo pirato Ilgojo Džono Silverio laišką, kuriame buvo siūloma pasvarstyti, kas yra didžiausias turtas. O kad mokiniai įsitikintų patys, jie buvo pakviesti paieškoti lobio. Paieškos planą piratas nurodė laiške. Taigi, kas mažesnėmis, kas didesnėmis grupelėmis, o kas ir visa  klase keliavo ieškoti lobio.

   Ir planas juos atvedė į biblioteką. Čia, lobių skrynioje, kurią padarė Vaizduojamojo meno būrelio kūrėjai (mokyt.J.Drąsutytė), mokiniai rado pirato paliktą pergamentą, kuriame pripažįstama, jog knyga – didžiausias žmonijos turtas ir užsiminta, kad čia pas mus, Lietuvoje, jau vyksta Metų knygos rinkimai, kurių metu iš pateiktų vertingų knygų yra išrenkama populiariausia. Ilgasis Džonas Silveris ragino nebūti abejingiems, skaityti siūlomas knygas ir dalyvauti rinkimuose, o kad žinotų, kokios knygos įtrauktos į vaikiškų knygų penketuką, klasėms buvo įteikti plakatai su spalvinga informacija. Mokiniai tikrai susidomėję ieškojo lobio. Žibančios akys rodė, kad jiems buvo smagu.

   Šiaurės šalių bibliotekų savaitė baigėsi, bet startuoja Metų knygos rinkimai. Tikimės, kad mokiniai aktyviai įsitrauks į įvairias veiklas, kartu skaitys knygas, diskutuos ir pajus skaitymo džiaugsmą.

                                                                                                                                             Bibliotekos vedėja Laima

 


Knygelės sulaukė pirmokų

Spalio 13 ir 17 dienomis mokyklos bibliotekoje lankėsi 1b ir 1d klasių mokiniai. Pravėrę knygų namų duris, jie klausėsi pasakojimo apie biblioteką, joje gyvenančias knygeles, bandė atspėti kuo biblioteka skiriasi nuo knygyno. Mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos taisyklėmis, išklausė „Knygelės prašymus“ ir tapo mokyklos bibliotekos skaitytojais.

      Sunku buvo išsirinkti norimą skaityti knygelę… Juk čia jų tiek daug!

                                                                                                                                  Bibliotekos vedėja Laima



Naujos knygelės bibliotekoje

kn3

Labdaros ir paramos fondas „ŠVIESKIME VAIKUS“ spalio mėnesį mokyklos bibliotekai padovanojo
9 pavadinimų 18 egzempliorių knygelių.
Fondas veikia siekdamas aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius bei kitas ugdymo bei švietimo įstaigas geriausiomis lietuvių autorių sukurtomis knygomis vaikams, skatindamas mažuosius skaityti, o rašytojus – kurti literatūrą vaikams.


Kviečiame skaityti skaitmenines „Vyturio“ leidyklos knygas

Kaip pradėti naudotis „Vyturio“ biblioteka?vyturys


   Mokytojai ir mokiniai turėtų susikurti paskyrą www.vyturys.lt ir laukelyje „Dovanos kodas“ suvesti mūsų mokyklai skirtą kodą. Nemokamai naudotis kūriniais galėsite tik suvedę dovanos kodą registracijos metu. Jei pamiršote suvesti kodą pirminės registracijos metu ar norite pakeisti seniau suvestą kodą, galite tai padaryti ir vėliau.  Dešiniajame ekrano kampe esančiame meniu susiraskite skiltį „Mano nustatymai“, įveskite kodą laukelyje „Dovanos kodas“ ir paspauskite mygtuką „Išsaugoti pakeitimus“.


video nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=-5eFWRWA3A0


Dovanos kodą galite sužinoti bibliotekoje. Jis bus pateiktas ir lietuvių kalbos mokytojoms.


Paskaitykite – tikrai įdomu !

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąsias programas

rekomenduojami kuriniai 1


Rekomenduojami kūriniai 1-2 klasių mokiniams


Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos
(pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).
P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau (arba) Pajūriais pamariais.
V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
K. Kasparavičius. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).
A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.
Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.
R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.
D. Bisetas. Aukštyn kojom.
O. Proisleris. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).
Dž. Rodaris. Pasakos telefonu (arba) Džipas televizoriuje.

 

Rekomenduojami kūriniai 3-4 klasių mokiniams


Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.
J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką(ar kitas pasirinktas kūrinys).
K. Saja. Ei, slėpkitės!
B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
M. Vainilaitis. Bruknelė.
L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
M. Martinaitis. Pelenų antelė.
H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.
A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė.
Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje (arba) Ateina šuo!

 

 


 

skaito

Mieli skaitytojai,

   mokyklos biblioteka laukia Jūsų, sugrįžusių po atostogų!

 

Kviečiame užsukti ir pasinerti į knygų pasaulį!!!

 

Parodos skaitykloje

 

1b kl. mokinių kūrybiniai darbeliai “Pavasarinės gėlės” ( mokytoja J.Tulauskienė)

 


„Aš esu biblioteka…“ – paroda, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei


 


 

 Sausio 13-ąją prisimenant…

13a13b

 

VŠĮ „Dailusis ornamentas“ darbai „Drugeliai“ (vadovė D.Kalendienė)

 


 

Rankdarbių paroda

rankdarbiai

Mokinių kūrybiniai darbai

1.is odospiest.1

 MENO ABC darbelių paroda “Rudeniniai medžiai“ (mokyt. Edita Banevičienė)

m3

Panevėžio miestui - 514

pan2


Rugsėjo 1-oji  — Mokslo ir žinių diena

2

1

Mokykloje veikia valgykla ir bufetas, kur galima pavalgyti pertraukų metu. Teikiamas karštas maistas, gaminamas valgykloje. Bufete prekiaujama vaisvandeniais, mineraliniu vandeniu, kulinarijos ir konditerijos gaminiais.

Mokinių maitinimosi valgykloje tvarka:

 Pertrauka Laikas Klasė
I ilgoji pertrauka 10.35-10.55 5-tų, 6-tų klasių mokiniai
II ilgoji pertrauka 11.40-12.00 7-tų, 8-tų klasių mokiniai
Pertrauka po 5 pamokų 12.45-12.55 Visų klasių mokiniai
Pertrauka po 6 pamokų 13.40-13.50 Visų klasių mokiniai

Valgyklos darbo laikas

I-IV 8.30-14.30

V    8.30-14.00

Bufete mokiniai valgo bet kurios pertraukos metu. Aptarnaujami eilės   tvarka.

 

 BENDROJO LAVINIMO MOKINIŲ MAITINIMO VALGIARAŠTIS

 

 

Maitinimą teikia:

UAB ,,Niklita“, Taikos pr.96, Kaunas

Viešųjų pirkimų vadovė Rita Krančiukienė

tel. 867374429,

el.p.Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all time. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a much complicated matter. More data about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online apothecary can naturally help you for solving your all heartiness difficulties.

Mokiniams kasdien teikiamos šios paslaugas:

 

Sveikatos priežiūros;

Pailgintos dienos grupės;

Neformaliojo švietimo;

Bibliotekos ir skaityklos

 

 

VSP specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla:

• organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;

• dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos programą;

• skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

• organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;

• teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant kūno kultūros grupes, pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias grupes;

• stebi mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių  mokinių  sąrašą, vadovaujantis mokinių profilaktinio patikrinimo forma  Nr.027-1/a, patvirtinta Lietuvos  Respublikos sveikatos ministro; 

• dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

• nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas); 

• užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų  įgyvendinimą;

• teikia pirmąją pagalbą;

• tvarko medicininius dokumentus;

• analizuoja mokinių sveikatos, sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei;

• bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros darbuotojais;

• dalyvauja įgyvendinant sveikatos  priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programą;

• rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas; 

• stebi ir analizuoja mokyklos sanitarinę būklę; 

• organizuoja ir iškviečia lektorius moksleiviams aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais.

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Leikienė dirba 10 kabinete            

Darbo grafikas: 

Savaitės diena

Darbo laikas

  Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00—14.12

12.0012.30

Antradienis

8.0014.12

12.0012.30

Trečiadienis

8.0013.12

12.0012.30

Ketvirtadienis

8.0014.12

12.0012.30

Penktadienis

9.2514.12

12.0012.30

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all day. What about sexual existence and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a extremely complicated matter. More info about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual heartiness can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all health difficulties.

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė:

Kabinetas Nr. 38a

  • pailgintos dienos ( popamokinės veiklos) grupė skirta pirmų klasių mokiniams;
  • į grupę mokiniai priimami rugsėjo mėnesį, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą;
  • grupėje sudarytos sąlygos, kad vaikai jaustųsi saugūs po pamokų, organizuojama veikla, skatinanti bendrauti tarpusavyje, mokytis vieniems iš kitų; 
  • grupėje dirbantis auklėtojas organizuoja kryptingą pažintinę, meninę, sportinę mokinių veiklą.

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės darbo laikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

12.30-17.00

Antradienis

12.30-17.00

Trečiadienis

12.30-17.00

Ketvirtadienis

12.30-17.00

Penktadienis

11.30-16.00

Grupėje dirba vyresnioji mokytoja Danguolė Činčienė

 

Copyright © 2018 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.