Ugdymas karjerai

  • Paskelbė : Auksė Stasiškienė
  • Paskelbta: 2022-11-28
  • Kategorija: Aktualijos

Ugdymas karjerai – reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiesiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Jo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. 
Spalio mėnesį penktų klasių mokiniai pildė anketas, pagal kurias nustatėme jų mokymosi stilių, diskutavome, analizavome rezultatus. Mokiniams pateiktos rekomendacijos, kaip mokytis pagal nustatytą mokymosi stilių, nes, žinodami savo mokymosi stilių, mokiniai:
    geriau išnaudoja savo mokymosi galimybes; 
    labiau pasitiki savimi; 
    geriau jaučiasi pamokoje, patiria mažiau įtampos; 
    išmoksta naujų mokymosi strategijų, metodų; 
    patiria mokymosi sėkmę, o tai juos motyvuoja. 
Lapkričio mėnesį mūsų progimnazijoje svečiavosi ir užsiėmimus vedė Panevėžio regioninio centro karjeros konsultantė V. Aleknienė. Aštuntų klasių mokiniai buvo supažindinti su įvairiomis profesijomis, jų poreikiu; penktų klasių mokiniai mokėsi pažinti save ir atpažinti profesijas; šeštų klasių mokiniai kūrė įmones ir jas pristatė. Lapkričio 22 dieną Panevėžio arenoje vyko „Studijų diena 2022“, kurioje dalyvavome ir mes. Čia prisistatė Lietuvos aukštosios mokyklos, kolegijos, mokymo centrai, karjeros klausimais buvo konsultuojami Panevėžio miesto mokiniai. Konferencijos metu mokiniai sužinojo apie karjeros planavimą, studijų programas, karjeros galimybes. Mokyklos svetainėje https://sauletekis.org/ , skiltyje „Pagalba mokiniams ir Tėvams – Ugdymo karjerai centras“, rasite informaciją apie centro veiklą, kontaktus, rekomendacijas vaikams, tėvams ir mokytojams.


 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos