Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinės būklės ataskaita 172.62 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS) 140.6 KB
20-ojo VSAFAS 2023 II „Finansavimo sumos“ 4 priedas 198.45 KB
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKIATA (PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS) 140.2 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2023 M. KOVO 31 D.) 138.27 KB
20-ojo VSAFAS 2023 I (PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS) 197.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pagal 2023 M. BIRŽELIO 30 D.) 144.06 KB
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 197.35 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 206.73 KB
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 196.96 KB
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS_2023 M. 1.23 MB
2022 m.
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-15 11:05:19 39.23 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 20 VSAFAS 4 priedas 2022-09-15 11:05:33 18.75 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) patikslinta 2022-09-15 11:05:54 21.51 KB
2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-09-15 10:52:43 25 KB
20-ojo VSAFAS IV priedas 2023-01-12 20:10:34 198.92 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:10:10 145.43 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:09:55 175.21 KB
20 VSAFAS 4 priedas 2022 m. III 2023-01-12 20:09:40 198.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2022 M. GRUODŽIO 31 D.) 143.38 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS) 1.12 MB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.54 KB
2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.44 KB
2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:59 40.33 KB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-18 13:39:22 378.38 KB
2020 m.
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:12:29 1.04 MB
2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.22 KB
2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.29 KB
2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.53 KB
2019 m.
2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:13:43 427.99 KB
2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.28 KB
2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.31 KB
2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 31.29 KB
2018 m.
2018 m. aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:14:49 232.28 KB
2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:49 140 KB
2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.05 KB
2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.52 KB
2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.33 KB
2017 m.
2017m.  aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:18:40 228.97 KB
Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis 2021-12-11 12:06:20 127.5 KB
2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:06 88 KB
2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:13 88.5 KB
2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:30 88 KB
2016 m.
2016 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:14:03 281.78 KB
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 12:11:28 128 KB
2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:04 88 KB
2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:46 88.5 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:13:17 88 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:13:46 127.39 KB
2015 m.
2015 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:17:58 299.5 KB
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:58 133 KB
2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB

Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45