Logopedas

Kalba – mąstymo priemonė. Kalbėti bet kaip reiškia ir mąstyti bet kaip: netiksliai, apytikriai, nepatikimai.
A. Tolstoy

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Miglė Vitkūnienė Logopedė

Kabinetas Nr. 75

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

13.00 – 17.00

Antradienis

13.00 – 16.00

Trečiadienis

13.00 – 17.00

Ketvirtadienis

13.00 – 16.00
Penktadienis 13.00 – 15.00

Kontaktai Mobilusis 860523739

El. paštas miglevit64@gmail.com
El. paštas Rašyti

Vilija Čereškienė Logopedė

Kabineto Nr. 76

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

11.00 – 17.30

Antradienis

10.40 – 16.55

Trečiadienis

8.30 – 17.45

Ketvirtadienis

11.00 – 14.00

15.00 – 16.45

Penktadienis 8.30 – 16.15

Kontaktai Telefonas 868815108

El. paštas Rašyti

Logopedo veiklos tikslas - visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

Uždaviniai:

 • Šalinti mokinių kalbėjimo, kalbos bei komunikacijos sutrikimus.
 • Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.
 • Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams dėl mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų ugdymo kokybės klausimais.
 • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

Logopedų funkcijos

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu, sudarę individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja spec. poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 9.50 – 10.35
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45