Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos komisijoje

1.

Jovita Anilionienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

Vadovauja VGK darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;

2.

Laima Dargužienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Sekretorė

3.

Vaida Zibaie

Socialinė pedagogė

Narė

Atsakingos už bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės klausimus, už gyvenimo įgūdžių ugdymą

4.

Jolita Grižienė

Socialinis pedagogas

Narys

Atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus

5.

Virginija Gugaitė

Psichologė

 

Atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą; už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą

6.

Paulina Vaitkevičiūtė

Specialioji pedagogė

Narė

Atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT

7.

Miglė Vitkūnienė

 Specialioji pedagogė-logopedė

Narė

VGK narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT

8.

Virgilijus Karosas

Technologijų mokytojas

Narys

Atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
Iki rudens atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.