Vaiko gerovės komisija

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):

Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, vadovauja komisijos darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;

Vaida Zibaie, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės klausimus, už gyvenimo įgūdžių ugdymą, mokyklos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą;

Jolita Grižienė, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus, programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą, koordinavimą;

Paulina Vaitkevičiūtė, specialioji pedagogė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;

Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;

Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45