Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Rima Leikienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti priežiūrą mokykloje

Kabinetas Nr. 10

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 14.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatos programą;
 • skatina sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant kūno kultūros grupes, pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias grupes;
 • stebi mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių  mokinių  sąrašą, vadovaujantis mokinių profilaktinio patikrinimo forma  Nr.027-1/a, patvirtinta Lietuvos  Respublikos sveikatos ministro; 
 • dalyvauja sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • nustato ir koreguoja lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas); 
 • užtikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų  įgyvendinimą;
 • teikia pirmąją pagalbą;
 • tvarko medicininius dokumentus;
 • analizuoja mokinių sveikatos, sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei;
 • bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros darbuotojais;
 • dalyvauja įgyvendinant sveikatos  priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programą;
 • rengia mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas; 
 • stebi ir analizuoja mokyklos sanitarinę būklę; 
 • organizuoja ir iškviečia lektorius moksleiviams aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45