Ugdymas karjerai. I pusmetis

  • Paskelbė : Auksė Stasiškienė
  • Paskelbta: 2024-01-30
  • Kategorija: Aktualijos

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes. Todėl ir „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojamos patyriminiu ugdymu grįstos ugdymo karjerai veiklos. Mokiniai vyksta į įmones ir įstaigas, dalyvauja įvairiose edukacijose, kuriose ugdosi tam tikrai profesijai reikalingus įgūdžius, plečia akiratį ne tik Panevėžio mieste, bet ir Vilniuje, Kaune.

Pirmame pusmetyje penktų klasių mokiniai vyko į Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Panevėžio padalinį, susitiko su Panevėžio Greitosios pagalbos centro darbuotojais, 5c klasės mokiniai „matavosi“ odininko amatą, gamino raktų pakabukus, 5a, 5b, 5c klasės Vilniuje, „Mėgintuvėlio“ laboratorijoje, tapo laborantais. Pagilinę savo teorines žinias ir įgiję naujų, mokiniai jas įtvirtino atlikdami praktinius bandymus. 

Mūsų šeštokai lankėsi Panevėžio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kur susipažino su ugniagesio gelbėtojo profesija. Nuvykę į PMC, užsiėmimų metu sužinojo apie multimedijos profesijos galimybes, apie programuotojų, kompiuterinės įrangos derintojų, informacinių technologijų aptarnavimo technikų, virėjų, barmenų, pardavėjų konsultantų, pardavėjų kasininkų, svečių aptarnavimo darbuotojų profesijas (dėst. Zita Bareikienė, dėst. Justina Butkevičiūtė). 6a klasė dalyvavo ekskursijoje laivu po Vilhelmo kanalą, įgijo žinių apie jūreivio profesiją. 6b klasė Vilniuje lankėsi Lėlių muziejuje, kur susipažino su lėlininko bei muziejininko profesijomis, o Anykščiuose jie daugiau sužinojo apie įvairias meninės krypties profesijas – dailę, skulptūrą, dizainą, tapybą smiltelėmis. 6c klasės mokiniai dalyvavo pokalbyje „Mokytojo profesija – pliusai ir minusai“. 6d klasė vyko į Panevėžio mokymo centro Restoranų ir viešojo maitinimo mokymo skyrių, o klasės valandėlės, skirtos karjeros ugdymui, metu kalbėjo apie tai, kas yra valstybės tarnyba, kokia yra valstybės institucijų – policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, VSD, VAD – veikla.

Septintų ir aštuntų klasių mokiniai susitiko su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojomis – Ramune Krulikauskiene ir Laima Kebliene. Jos supažindino su paauglių teisine atsakomybe, saugumu internete, mokiniai dalyvavo užsiėmimuose „Savęs ir profesijų pažinimas“ („Karjero“ konsult. Vilda Aleknienė) bei susitikimuose su Lietuvos šaulių sąjungos atstovais. 7a klasės mokiniai sužinojo, kas svarbu, norint tapti keramiku, lipdė, glazūravo indus. Prezidentūroje jie susipažino su valstybės tarnautojo profesija, o VU aplankė visas bibliotekos erdves, susitiko su ten dirbančiais žmonėmis, kurie mielai papasakojo apie savo darbo patirtį ir veiklą. Vaikai sužinojo, kokių asmeninių savybių turintys žmonės dirba bibliotekoje, kur galima įgyti profesinių žinių. 7c klasės mokiniai susitiko su aktore Akvile Vitkūnaite, išgirdo nuotaikingą, šiltą pasakojimą apie sunkų, bet taip pat ir nepaprastai įdomų aktoriaus kelią. Nacionaliniame Kauno dramos teatre mokiniai sužinojo apie aktoriaus, režisieriaus, kostiumų dizainerio profesijas. 7c klasė apsilankė Respublikinėje Panevėžio ligoninėje, kur ligoninės atstovai papasakojo apie čia dirbančius įvairių specialybių žmones.

Aštuntų klasių mokiniai vyko į Kalnapilio arenoje vykusį renginį „Studijų diena 2023“, kur jiems buvo suteiktos konsultacijos apie studijų perspektyvas. Aštuntokai vyko ir į Panevėžio kolegiją, o kolegijos dėstytojai svečiavosi progimnazijoje ir  skaitė paskaitas (dėst. Č. Bartkus, dėst. Vaidas Gasiūnas, dėst. Birutė Dalmantienė). Mokiniams buvo organizuotos išvykos į 5 gimnaziją ir į  „Minties“ gimnaziją, kur buvo pristatytos šių mokyklų ugdymo kryptys, tradicijos, mokymo/si sąlygos. 8a klasė vyko į LRT, kur pamatė televizijos užkulisius, susipažino su ten dirbančiais žmonėmis ir sužinojo daug įdomaus apie televizijos ir radijo darbuotojų profesijas. 8b klasė Panevėžio kino teatre „Garsas“  dalyvavo edukacinėje programoje „Išmanioji kūryba“ – susipažino su kino srities specialistais. Taip pat 8b klasės mokiniams didelį įspūdį padarė edukacinis užsiėmimas „Nuo plokštumos iki erdvinės formos“ – tai buvo pirmoji pažintis su dizainerio, skulptoriaus profesijomis. 8d klasė apsilankė Kauno studijų mugėje, o klasės atstovai savo įspūdžiais pasidalins ir aktualią informaciją  perteiks 8a, 8b ir 8c klasių mokiniams. 

Džiugu, kad mūsų mokiniai aktyviai dalyvauja įmonių pristatymuose, edukacijose, karjeros užsiėmimuose, yra žingeidūs, motyvuoti, todėl domisi, kur kokių profesijų žmonės dirba, ką reikia studijuoti, kokių dalykų mokytis, kad būtum vienos ar kitos profesijos darbuotoju.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos