Ramunė Ražanskienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė