Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijai reikalingas geografijos mokytojas

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą geografijos mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui (22 sav. pamokos) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, geografijos mokytojo kvalifikacija.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

 

Dokumentai priimami nuo birželio 1 d. iki birželio 16 d. 8.00 - 16.00 val.

 

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

  1. Pateikti asmeniškai konkurso organizatoriui adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.
  2. Siųsti paštu registruotu laišku adresu: Panevėžys, Statybininkų g. 24, LT-37351
  3. Siųsti elektroniniu paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt 

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos konkursas planuojamas birželio 20 d. 15.00 val. 20 kabinete.

 

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. 8 45 517885

Nepamirškite padėkoti autoriui