Reikalingas matematikos mokytojas

Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,11-11,39 (priklauso nuo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, matematikos mokytojo kvalifikacija.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  arba adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

 

Dokumentai priimami iki 2023 m. liepos 11 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentui. 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pretendentais numatomas 2023 m. liepos 12 d. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

Informacija teikiama: tel. +370 630 07105, +370 630 07104 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui