Reikalingas pradinio ugdymo mokytojas

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuolatiniam darbui.

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d. 

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu atsižvelgiant į darbo krūvį, kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti aktyvius ir atviro mokymo(si) metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

                                                                                                                                                  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Motyvacinį laišką.

7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  arba adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

 

Dokumentai priimami nuo 2023 m. birželio 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentui. 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pretendentais numatomas 2023 m. rugpjūčio 21-23 d. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

 

Informacija teikiama: tel. +370 630 07105,  +370 630 07104

Nepamirškite padėkoti autoriui