Reikalingas psichologas

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą psichologo pareigoms užimti. Neterminuota 1 etato darbo krūvio sutartis. 

 

Darbo pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas:

Psichologo – 8,71-11,39

 

Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

 

Reikalavimai:

1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis nei magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;

2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;

3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.

5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl darbo.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.              

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Gyvenimo aprašymą.

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu rastine@sauletekio.panevezys.lm.lt  arba adresu: Statybininkų g. 24, Panevėžys.

Dokumentai priimami iki 2023 m. liepos 11 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentui. 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pretendentais numatomas 2023 m. liepos 12 d. Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

 

Informacija teikiama: tel. +370 630 07105,  +370 630 07104

Nepamirškite padėkoti autoriui