Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą vokiečių kalbos mokytojo pareigoms užimti (1 etatas) nuolatiniam darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,9294 iki 1,1597 (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija.

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.

4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.

5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

6. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentai dokumentus gali pateikti el. paštu rastine@sauletekis.org arba adresu Statybininkų g. 24, Panevėžys.

Dokumentai priimami iki 2024 m. gegužės 21 d.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną, patikrinti grąžinami pretendentui. 

Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Pokalbis su pretendentais numatomas 2024 m. gegužės 2324 dienomis. Apie konkretų pokalbio laiką atrinkti pretendentai bus informuoti telefonu.

 

Informacija teikiama: tel. +370 630 07105,  +370 630 07104

Nepamirškite padėkoti autoriui