Mokyklos bendruomenės pasiūlymai dėl Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos direktorės dr. Sandros Jakštienės 2023 metų veiklos ataskaitos

  • Paskelbė : Auksė Stasiškienė
  • Paskelbta: 2024-01-17
  • Kategorija: Svarbu!

Vadovaujantis Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų  (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. Nr. V-279 įsakymo „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 17 punktu, mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

Iki 2024 m. sausio 27 d. (imtinai) pasiūlymus teikti Mokyklos tarybos pirmininkei Jovitai Anilionienei el. paštu anilioniene.jovita@gmail.com

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos