Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2021-12-11 10:54:49 254.25 KB
Tėvų komiteto nuostatai 14.58 KB
Tvarkos
Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-12-11 13:38:05 415.05 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2021-12-11 13:38:05 180.57 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 60 KB
Taisyklės
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-12-11 10:55:14 316.16 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 54.5 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-12-19 13:52:27 274.69 KB
Vyriausybės nutarimas dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo 2022-12-19 13:52:27 143.72 KB
Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 1-ąsias ir 5-ąsias klases tvarkos 2023-2024 mokslo metais 2023-01-10 19:27:56 207.79 KB
Mokinių priėmimas į mokyklas tvarka 2023-01-10 19:28:13 848.14 KB
Prašymas į 1 kl. 1A priedas 2022-12-19 13:52:27 14.05 KB
Prašymas į 1 kl. 1B priedas 2023-01-10 19:27:48 14.15 KB
Prašymas į 5 kl. 2A priedas 2023-01-10 19:28:07 14.06 KB
Prašymas į 5 kl. 2B priedas 2023-01-10 19:28:01 14.14 KB
Sprendimai
Sprendimas dėl švietimo įstaigų patalpų nuomos kainų, specialiojo ugdymo centro transporto paslaugos teikimo užmiestyje įkainio patvirtinimo ir maksimalaus atstumo nustatymo 2022-06-10 11:54:51
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021 – 2022 ir 2022 - 2023 mokslo metų ugdymo planas 2023-01-19 12:13:33 41.46 KB
Įsakymas. „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo 

2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo nr. vį-55 

2022-01-20 13:49:56 107.56 KB
Veiklos planas 2021 m. 2022-01-20 13:46:43 386.84 KB
Strateginis planas 2020-2023 m. m. 2022-01-20 13:46:50 179.79 KB
Veiklos atskaita 2020 m. ir veiklos užduotys 2021 m. 2022-01-20 13:48:05 412.04 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. ugdymo plano pakeitimas (2022-08-30 Nr.VĮ-158) 2023-01-10 19:29:18 473.09 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 metams. 2023-01-10 19:29:26 390.43 KB
Veiklos planas 2022 m. 182.18 KB
2022 m. plano vertinimas 350.39 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-15 11:05:19 39.23 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 20 VSAFAS 4 priedas 2022-09-15 11:05:33 18.75 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) patikslinta 2022-09-15 11:05:54 21.51 KB
2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-09-15 10:52:43 25 KB
20-ojo VSAFAS IV priedas 2023-01-12 20:10:34 198.92 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:10:10 145.43 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:09:55 175.21 KB
20 VSAFAS 4 priedas 2022 m. III 2023-01-12 20:09:40 198.92 KB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.54 KB
2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.44 KB
2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:59 40.33 KB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-18 13:39:22 378.38 KB
2020 m.
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:12:29 1.04 MB
2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.22 KB
2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.29 KB
2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.53 KB
2019 m.
2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:13:43 427.99 KB
2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.28 KB
2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.31 KB
2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 31.29 KB
2018 m.
2018 m. aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:14:49 232.28 KB
2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:49 140 KB
2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.05 KB
2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.52 KB
2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.33 KB
2017 m.
2017m.  aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:18:40 228.97 KB
Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis 2021-12-11 12:06:20 127.5 KB
2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:06 88 KB
2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:13 88.5 KB
2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:30 88 KB
2016 m.
2016 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:14:03 281.78 KB
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 12:11:28 128 KB
2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:04 88 KB
2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:46 88.5 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:13:17 88 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:13:46 127.39 KB
2015 m.
2015 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:17:58 299.5 KB
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:58 133 KB
2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 2023-01-06 08:52:31 596.46 KB
Valgiaraštis 1-4 kl. 2022-09-01 2023-01-10 19:28:57 3.23 MB
Valgiaraštis 5-8 kl. 2022-09-01 2023-01-10 19:29:02 3.22 MB
Euroautomatai 3.45 MB
Produktų asortimentas 1.87 MB
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS 2023-01-12 21:09:12 10.79 MB
SUSITARIMAS DĖL 2021 M. BTRŽELTO 21 D. MOKINIU NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 6.T2-39 PAKEITIMO 2022.09.08 2023-01-12 21:15:37 772.07 KB
Maisto automato asortimentas 5.79 MB
Leidžiamų maisto medžiagų kiekis vaikams 961.09 KB
Dėl pakuočių sunaudojimo 719.29 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-06-01 21:46:17 8.47 MB
2020 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-06-01 21:45:58 7.42 MB
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-21 20:38:13 12.69 MB
2022 m. i-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-12 20:47:21 9.88 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2021 Viešieji pirkimai bibliotekai 2022-02-26 11:55:14 107.22 KB
2021 m. Viešieji pirkimai - paslaugos 2022-02-26 11:55:49 725.46 KB
2021 m. Viešieji pirkimai - prekės 2022-02-26 11:55:59 1.03 MB
2021 m. Viešieji pirkimai - darbai 2022-02-26 11:56:14 589.54 KB
2020 m. Viešieji pirkimai (PREKĖS) 2022-02-26 11:54:24 1.11 MB
2020 m. Viešieji pirkimai (PASLAUGOS) 2022-02-26 11:54:24 741.42 KB
2020 m. Viešieji pirkimai (DARBAI) 2022-02-26 11:54:24 583.32 KB
2020 m. Įsigytų vadovėlių sąrašas 2022-02-26 11:54:24 222.65 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-02-26 11:54:24 112.1 KB
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2021 m. 2022-09-20 21:40:14 130.29 KB
Mokymo priemonės 2022 2022-10-19 07:33:49 179.49 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų valandų paskirstymas 2022-2023 m. m. 2022-09-20 22:16:38 241.72 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa 2020-2022 2022-01-20 17:54:56 219.49 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 5.37 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-11-22 21:19:25 217.36 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 51.34 KB
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašas 38.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 32.3 KB
Prašymų formos

2021 m. sausio 11  d. įsakymo Nr. VĮ-04 Priedas Nr. 1

57.42 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas 2022-2023 m. m. 2022-09-26 12:45:51 397.59 KB
Tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-09-26 10:30:49 352.83 KB
Pradinų klasių tvarkaraštis 2021 - 2022 m.m. 2022-09-23 16:32:05 138 KB
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022-2023 M.M. 2022-09-22 21:37:46 284.64 KB
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2022 - 2023 m.m. 2022-09-27 22:42:18 397.59 KB
5-8 klasių visų mokomųjų dalykų, 2 - 4 klasių užsienio kalbos, 1 - 4 klasių tikybos, muzikos, šokio pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-09-27 22:42:01 352.83 KB
2022–2023 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 2022-11-17 21:32:45 188.87 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 60 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 54.5 KB
Mokytojų aprūpinimas Atnaujinta Dydis
1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu 2022-02-26 14:15:53 15.15 KB
2 klase - augalai - skirtingi 2022-02-26 14:15:53 14.83 KB
1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui 2022-02-26 14:15:53 89.12 KB
1 klase - medžiai ir krumai 2022-02-26 14:15:53 19.18 KB
1 klase - medžiagu busenos 2022-02-26 14:15:54 200.42 KB
2 klase - ka matuojame termometru 2022-02-26 14:15:54 14.49 KB
2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos 2022-02-26 14:15:54 14.83 KB
3 klase - kaip keliauja vanduo 2022-02-26 14:15:54 103.02 KB
3 klase - kam reikia kompaso 2022-02-26 14:15:55 14.16 KB
2 klase - medžiagu laidumas vandeniui 2022-02-26 14:15:55 115.49 KB
4 klase - elektros grandine 2022-02-26 14:15:55 14.64 KB
3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu 2022-02-26 14:15:55 16.82 KB
4 klase - kada teka elektros srove 2022-02-26 14:15:55 14.79 KB
4 klase - vandens busenos 2022-02-26 14:15:55 17.83 KB
3 klase - kokiu buna krituliu 2022-02-26 14:15:56 13.96 KB
3 klase - magnetas 2022-02-26 14:15:56 848.03 KB
Informacija apie darbo užmokestį Atnaujinta Dydis
Informacija apie darbo užmokestį 2022-06-21 10:42:13 219.86 KB
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2021 m. IV ketvirtis 219.86 KB