Danguolė Bajorienė
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė