Dėl mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias   klases  tvarkos 2024–2025 mokslo metais.

  • Paskelbė : Auksė Stasiškienė
  • Paskelbta: 2024-03-01
  • Kategorija: Svarbu!

2024 metų kovo 1 (sutapus su su poilsio diena, priėmimas nukeliamas į artimiausią darbo dieną) prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų 1-ąsias  klases 2024–2025 mokslo metams.

PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

  1. Prašymas į 1-ąją klasę: 1a forma (nuo kovo 1  iki 31 d.) – centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta). Prašyme pateikti duomenys apie gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei reikia) tikrinami Gyventojų registre);
  2. 1b forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
  3. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija, pirmumą įrodantys dokumentai (pažymos iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai (įbroliai) ar (ir) seserys (įseserės) kopija, pažymos dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių kopija, pažymos apie vieno iš tėvų atliekamą karo tarnybą savivaldybės teritorijoje kopija);

Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Priimtų į 1 klases mokinių sąrašus skelbia ir mokinius į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2024 m. kovo 1 d. d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami). Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija.

Elektroniniu paštu siunčiama ir kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo; pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys; pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).

1a formos  prašymui priskirto teritorinio aptarnavimo prioritetas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) taikomas iki kovo 31 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.

Priėmimo klausimais konsultuoja:

Karolina Žukaitienė

Vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė

El. paštas karolina.zukaitiene@panevezys.lt

Telefonas +370 45 501 386

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos