Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m.

5-8 klasių visų mokomųjų dalykų, 2 - 4 klasių užsienio kalbos, 1 - 4 klasių tikybos, muzikos, šokio pamokų tvarkaraštis

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

        Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Eil. Nr. Pavardė V. Dalykas Kab. Klasė 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
1 Žiugždaitė V. Tikyba                     1a 1d               2d                                  
2 Žičkaitė V. tikyba   6d               4b 1c 1b 8a 5d 4a 6ab 4c     2b 5c 4d 7bc 5ab 2c 2a 3d 3a 3b 8bc 6c/-       3c   6d/-
3 V.Lizdenienė Etika                    6b/-     8a 5d 8d 6a 7b/-       5c 7a 7c 5a         5b/- 8c 6cd           8b/-
Lietuvių k.                   6b 6b               6b               6b       6b          
4 Dargužienė L. Lietuvių k.         5c 5c 8b 8c   5c 8b 8c 8c   8b                               5c 5c 8c 8c 8b 8b  
5 Jackevičienė D. Lietuvių k.       8a 8a 6c 8d       8d 5a 5a 8d 6c   5a 8a 6c 8d 8d                   5a 5a 8a 8a 6c 6c  
6 Mažuknienė G. Lietuvių k.   5b               5b 5b 7a 7a   7b       7c 7a 7a     7b 7b 7c 7c 5b 7a   7b 7b 7c 7c 5b 5b  
7 Masiliūnienė A. Lietuvių k.     5d   6a 5d 6d 6d   5d 6a   6d 6d 6a                               6a 6a 5d 5d   6d  
8 Beinartaitė R. Anglų k.     6d 6d   4b 4b 6a                 5c 5c 6d 8c       6a 6a 4d 4d 8c 8c   3b 3b 3d 3d 5c    
9 Šukienė E. Anglų k.   6b 5b 5b   4a 4a     8d 2c 2c 6b 6b 7a 8a 5c 5c 5b   8a 8a   8d 8d 3a 3a           7a 7a 5c 6b  
10 Girdvainienė Z. Anglų k.   5d     2a 2a 7b 7b   8d 6c 5d 5d       7c 7c   5d       8d 8d 4c 4c 6c 6c   3b 3b     7c 7b  
11 Dambrauskienė S. Anglų k.     6d 6d   4a 4a     8b 2c 2c   5a 5a   2b 2b 6d   5a 8b 8b                   2d 2d      
12 Medeckienė R. Anglų k.         2a 2a 7b 7b   8b 6c 5d 5d 5a 5a   7c 7c   5d 5a 8b 8b     4d 4d 6c 6c       3d 3d 7c 7b  
13 Ražanskienė R. Anglų k.     5b 5b       6a         6b 6b 7a 8a 2b 2b 5b 8c 8a 8a   6a 6a 3a 3a 8c 8c   3c 3c 7a 7a   6b  
14 Gedeikienė D. Žmogaus sauga   5a           5d                       5b         5a     5c                  
Vokiečių k.   6ab 7b 7b 7c 7c     6cd 8a 8a 8b 8b     6ab 7a 7a         6cd   8cd 8cd                    
15 Kurulytė A. Rusų k.   8c 6b           6a 6c  8a 8a       6d 6a  7a 7a       6b 6d   8c 8c     6c              
16 Šedienė D. Rusų k.     6b 7b 7b 7c 7c   6b 6c     8b 8b   6d               6d   8d 8d     6c              
17 Rudkauskienė Matematika     8d 6b 6b 8d 5d                   5d   8a 8a 8c 8c   6b 6b 5d 5d 8a 8a   8c 8c 8d 8d      
18 Čiplytė R. Matematika   8b 7a 7a 8b 8b 5c 5c                 8b 8b     5b 7b   5c 5c 7b 5b 7b     7a 7a 5b 5b 7b    
19 Aleliūnienė B. Matematika   7c               7c 6d 6d 6c 6c       5a 5a 7c 6a 6a     6d 6c 6c 6d     7c 7c 5a 5a 6a 6a  
20 Kuchalskienė L. Inf. technologijos         6d 6a 6c 7c/8b         5c 7a/8a                     5b 5a 5c 5d 7b/8d   5d   6b   -/8c    
21 Stasiškienė A. Inf. technologijos   6a     6d 6a 6c 7c/8b     5a 5b   7a/8a                     5b 5a 5c   7b/8d   5d   6b   -/8c    
22 Jankevičius E. Fizika                   8c 8c 8d 8d 7b 7c                 8a 8a 8b 8b 7a                  
23 Blankienė N. Chemija     8b 8b 8c 8c 8a 8a                                                     8d 8d  
24 Valickienė L. Biologija     7c   7c                       8d 7b 7b         8b 8c                        
25 Dugnienė J. Gamta ir žmogus   8a   8cs 5a 5a 5b 5b     5c 5c 6a 6a 8as     5d 5d 8bs 6c 6c     7a 7a   8ds       6d 6d 6b 6b 8a  
26 Graičiūnienė J. Geografija     6c 6c           7a 7a 7b 7b 8c 8c   6d 6d 6a 6a 6b 6b   7c 7c 8a 8a   8b   8d 8d 8b        
27 Lukošiūnas G. Istorija     5a 5a                         5b 5b 5c 5c 5d 5d                              
28 Rūkštelienė E. Istorija     8c 8d 7a 7a 6b 6b                 8a 8d 8b 7b 7b 7c   8c 8b   6a 7c 6a   8a 6c 6c 6d 6d    
29 Kamantavičienė Muzika                   3d 3d 4b 2c 2c     4d 4d 4c 4c 4b     2a 2a 2b 2b                    
30 Zaikauskienė I. Muzika   8d 8a 6a 8d 7b 3b 6c                 8c 6b 2d 5a 7c     7a 3a 5b 6d 2d 5c   3a 5d 3b 8b      
31 Kalendienė D. Dailė     7b 7c 5d 8a 8c 8d                                   6a 7a 8b 6d   6b 5b 5c 6c 5a    
Technologijos                   7b 7b 8b 7c 7c                                              
32 Balčiūnienė V. Technologijos     5c 5c 5b 5b 5a 5a 8c               6c 6c 8d 6d 6d   8a 5d 5d 6b 6b           6a 6a 7a 7a  
33 Karosas V. Technologijos     5c 5c 5b 5b 5a 5a 8c 7b 7b 8b 7c 7c     6c 6c 8d 6d 6d   8a 5d 5d 6b 6b                    
34 Vrubliauskas V. Technologijos                                                                 6a 6a 7a 7a  
35 Barzdenis M. Fizinis ugdymas   7a   5d   6d 7a 7a   5a 5d 6c   5c 6d   7a 8c 8c 6c 8b 6d     6c 5c 5a 5a     8b 8b   5c 5d 8c  
36 Masilionytė M. Fizinis ugdymas   7b       6b 6a     8a 7c 7c 5b 5b 6b 8d   6a       8d 8d       7b 6a 6b   5b 8a 7b 7b 8a 7c  
37 Šidlauskaitė A. šokis, v.p., f.u.   6c 1d 2d 6c   3a 8b/7c   4a 3c 6a 1a 8a/7a     4b 3d 6b   2c     2b 3b 6d   1c 8d/7b   4c 4d 1b 2a 8c/-