Specialusis pedagogas

Klaidų nėra, tik pamokos. Vertink nesėkmes kaip progas asmenybei ugdyti ir dvasiai tobulinti.
Robin Sharma

Specialiosiomis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Paulina Vaitkevičiūtė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 14.30

11.40 – 12.10

Antradienis

8.00 – 14.30 11.40 – 12.10

Trečiadienis

8.40 – 15.10 11.40 – 12.10

Ketvirtadienis

8.00 – 14.30 11.40 – 12.10
Penktadienis 8.00 – 14.30 11.40 – 12.10

Kontaktai Telefonas 860523739

Miglė Vitkūnienė Specialioji pedagogė

Kabinetas Nr. 75

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo pradžia (val.)

Pirmadienis

13.00 – 16.00

Antradienis

13.00 – 16.00

Trečiadienis

12.00 – 16.00

Ketvirtadienis

13.00 – 16.00

Penktadienis

13.00 – 15.00

Kontaktai Telefonas 8615455748

El. paštas miglevit64@gmail.com
El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, didinti ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Uždaviniai:

 • Pastebėti ir nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi  poreikius ir juos tenkinti.
 • Padėti sudaryti kuo palankesnes ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurti saugią ir draugišką aplinką.
 • Diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į skirtingus mokinių ugdymosi poreikius bei gebėjimus.
 • Skatinti mokinių saviraišką, pasitikėjimą savimi, įtraukiant juos į grupinę veiklą.
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi  poreikių.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50