Logopedas

Kalba – mąstymo priemonė. Kalbėti bet kaip reiškia ir mąstyti bet kaip: netiksliai, apytikriai, nepatikimai.
A. Tolstoy

Logopedėmis progimnazijoje dirba

Rasa Švėgždienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės diena

Kontaktinio darbo laikas

Nekontaktinio darbo laikas

Konsultacijos

Pirmadienis

13.30–15.30

15.30–16.30

 

Antradienis

13.30–15.30

15.00–16.30

 

Trečiadienis

13.30–15.30

15.30–17.00

 

Ketvirtadienis

13.00–15.00

15.00–17.00

 

Penktadienis

 

 

8.00–9.00

Kontaktai Telefonas 863557536

Miglė Vitkūnienė Logopedė

Kabinetas Nr. 75

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo pradžia (val.)

Pirmadienis

13.00 – 16.00

Antradienis

13.00 – 16.00

Trečiadienis

12.00 – 16.00

Ketvirtadienis

13.00 – 16.00

Penktadienis

13.00 – 15.00

Kontaktai Mobilusis 860523739

El. paštas miglevit64@gmail.com
El. paštas Rašyti

Vilija Čereškienė Logopedė

Kabineto Nr. 76

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo pradžia (val.)

Pietų pertrauka

Valandų skaičius

Pirmadienis

11.00–17.30

15.00–15.30

6.00 val.

Antradienis

11.00–14.00

15.00–16.45

15.00–15.30

4.15 val.

Trečiadienis

08.30–16.45

11.45–12.15

7.45 val.

Ketvirtadienis

10.30–16.45

11.45–12.15

5.45 val.

Penktadienis

08.30–14.00

15.00–16.15

11.45–12.15

6.15val.

Kontaktai Telefonas 868815108

El. paštas Rašyti

Logopedo veiklos tikslas - visapusiškai ugdyti mokinius, turinčius ugdymo (si) sunkumų.

Uždaviniai:

 • Šalinti mokinių kalbėjimo, kalbos bei komunikacijos sutrikimus.
 • Siekti, jog specialiųjų poreikių mokiniai taptų aktyviais ugdymo proceso dalyviais, skatinti mokymosi motyvaciją, sudaryti sąlygas pozityviai jų socializacijai.
 • Teikti rekomendacijas bei pagalbą pedagogams ir tėvams dėl mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų ugdymo kokybės klausimais.
 • Formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

Logopedų funkcijos

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos  sutrikimus;
 • individualių, pogrupinių ar grupinių pratybų metu, sudarę individualias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • bendradarbiaudami su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja spec. poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50