Filosofija, misija, vizija, vertybės

Filosofija:

 • Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų (D.Lokas).

Vizija:

 

 • Šiuolaikiška mokykla, siekianti kiekvieno bendruomenės nario ūgties, kryptingai diegianti verslumo ugdymo elementus.

Misija:

Progimnazija, būdama atvira inovacijoms, sudaro motyvuojančią aplinką kryptingam patirtiniam mokymuisi, ugdo įvairių gebėjimų ir poreikių mokinius, įgyvendina Novatoriško verslumo sampratą.

Vertybės:

Pagarba – tai mokyklos bendruomenės narių geranoriškas susitarimas dėl
kito žmogaus poreikių, jausmų ir orumo pripažinimo, veikimo saugioje
aplinkoje, pasitikėjimu grįstų santykių puoselėjimo.

Atsakomybė – sąmoningas mokyklos bendruomenės narių pasirinkimas
sąžiningai atlikti pareigas, rūpintis savimi ir kitais, tausoti ir kurti
aplinką.

Bendruomeniškumas– tai bendruomenės narių nusiteikimas palaikyti
nuolatinį dialogą, kurti ir puoselėti tradicijas, veikiant kartu siekti
bendro tikslo.

Tobulėjimas – tai mokyklos bendruomenės narių siekis būti atviriems
naujovėms, ugdytis savivertę, mokytis visą gyvenimą.

Kūrybiškumas – tai mokyklos narių gebėjimas mąstyti savarankiškai,
lanksčiai veikti įvairiose situacijose, kelti naujas idėjas, dalintis
jomis ir įgyvendinti.

Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.55 – 11.40
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45