Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Jei turėsi klausimų, padėsiu tau ieškoti atsakymų.

Socialiniais pedagogais progimnazijoje dirba

Vaida Zibaie Socialinė pedagogė

Kabinetas Nr. 78

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

10.00 – 13.30

Antradienis

10.00 – 14.00

Trečiadienis

10.00 – 13.30

Ketvirtadienis

10.00 – 14.00
Penktadienis 10.00 – 14.00

Kontaktai Mobilusis +370 630 07 109

El. paštas vaidazibaie@gmail.com
El. paštas Rašyti

Jolita Grižienė Socialinė pedagogė

Kabinetas Nr2

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis 863007108

El. paštas grizjolita1@gmail.com
El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas. Tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdamas kartu su mokytojais, mokyklos vadovais, socialinių tarnybų darbuotojais kuria pozityvią ugdomąją aplinką.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje.
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas.
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų.
 • Vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus).
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
 •  Socialinio ugdymo ( individualūs, grupiniai užsiėmimai).

Gerbiami tėveliai, kreipkitės:

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.
 • Reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą.
 • Kai tiesiog norisi pasikalbėti…

Pagalbos teikimo uždaviniai: 

 • padėti mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • ugdyti vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su vaiko ir mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių vaikai ir mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • padėti sugrįžti į mokyklą jos nelankančius vaikus ir mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Pagalbos teikimo būdai:

 • konsultavimas – vykdomas siekiant padėti spręsti vaikams ir mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus; 
 • tiriamoji veikla – vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį vaikui ir mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas; 
 • prevencinė veikla – vykdoma siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus; 
 • tarpininkavimas – vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus interesus; 
 • pagalbos tinklo kūrimas – vykdomas siekiant užtikrinti kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir mokiniui teikimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45