Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Jovita Anilionienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
Vadovauja VGK darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;
2. Laimą Dargužienė Lietuvių kalbos mokytoja Sekretorė

3.

Vaida Zibaie Socialinė pedagogė Narė
Atsakingos už bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės klausimus, už gyvenimo įgūdžių ugdymą

4.

Mantas Inčiūra

Socialinis pedagogas

Narys
Atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus
5. Virginija Gugaitė Psichologė  
Atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą; už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą

6.

Rasa Švėgždienė Specialioji pedagogė Narė
Atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT

7.

Miglė Vitkūnienė  Specialioji pedagogė-logopedė Narė
VGK narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT

8.

Virgilijus Karosas

Technologijų mokytojas

Narys
Atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją

 

Komisijos funkcijos

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00 – 8.45
  • 2. 8.55 – 9.40
  • 3. 9.50 – 10.35
  • 4. 10.55 – 11.40
  • 5. 12.10 – 12.55
  • 6. 13.05 – 13.50