Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS 
Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

Psichologėmis progimnazijoje dirba

Virginija Gugaitė Psichologė

Kabinetas Nr. 77

Darbo laikas

Savaitės diena

 

Darbo laikas val.

Pirmadienis

Kontaktinės valandos

8.00 – 9.00

11.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

9.00 – 11.00

15.30 – 18.30

Pietūs

15.00-15.30

Antradienis

Kontaktinės valandos

7.55 – 8.55

11.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

15.30 – 18.30

Pietūs

15.00-15.30

Trečiadienis

Kontaktinės valandos

8.00 – 9.00

11.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

9.00 – 11.00

15.30 – 17.30

Pietūs

15.00-15.30

Ketvirtadienis

Kontaktinės valandos

8.00 – 9.00

10.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

9.00 – 10.00

15.30 – 17.30

Pietūs

15.00-15.30

Penktadienis

Kontaktinės valandos

8.00 – 9.00

10.00 – 15.00

Nekontaktinės valandos

9.00 – 10.00

15.30 – 17.30

Pietūs

15.00-15.30

Kontaktai Mobilusis 861004604

El. paštas guvirga@gmail.com
El. paštas Rašyti

Ingrida Grabauskienė Psichologės asistentė

Kabinetas Nr. 78

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo pradžia (val.)

Pirmadienis

Priėmimo laikas

14.00-15.30

Metodinė veikla

15.30-17.00

Antradienis

Priėmimo laikas

8.00-9.00

14.00-15.30

Metodinė veikla

9.00-9.30

15.00-16.00

Trečiadienis

Priėmimo laikas

12.00-15.00

Metodinė veikla

15.00-17.00

Ketvirtadienis

Priėmimo laikas

13.00-15.00

Metodinė veikla

15.00-17.00

Penktadienis

Priėmimo laikas

13.00-14.00

Metodinė veikla

14.00-15.00

Kontaktai Mobilusis +370 686 84982

El. paštas ingra999@yahoo.com
El. paštas Rašyti

Į mokyklos psichologą  mokiniai gali kreiptis, kai:

 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius ir kt.;
 •  susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo ir pan.;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris supras ir neišduos;
 • susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus;
 • ir kita…

Svarbu:

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems, o garantuoja konfidencialumą.

Mokykloje dirbančio psichologo veiklos sritys:

 • įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 8.00 – 8.45
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50