Pailgintos darbo dienos grupė

Už pailgintos darbo dienos grupės paslaugą progimnazijoje atsakinga

 

Pailgintos darbo dienos grupė                           

Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą, atliekant namų darbų užduotis.

Grupės auklėtojas – pedagogas, teikiantis ugdymo paslaugas grupėje.

Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą direktoriui.

Mokinio priėmimas į grupę įforminamas direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi, pasirašyta su tėvais (globėjais,rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už grupės paslaugų teikimą numatoma sutartyje.

Grupės auklėtojas:

 • organizuoja mokinių užimtumą;
 • teikia pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis;
 • vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę veiklą;
 • užtikrina mokinių dalyvavimą mokykloje organizuojamoje neformaliojo švietimo veikloje;
 • prireikus informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą,sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

Pailgintos  darbo dienos  I grupės darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Dirba mokytoja

Pirmadienis

12.15–16.45

Raminta

Antradienis

12.15–16.45

Raminta

Trečiadienis

12.15–16.45

Raminta

Ketvirtadienis

12.15–16.45

Diana

Penktadienis

11.30–14.30 , 14.30–16.00

Diana, Raminta

 

Pailgintos  darbo dienos  II grupės darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Dirba mokytoja

Pirmadienis

12.00–16.30

Danguolė

Antradienis

12.15–16.45

Danguolė

Trečiadienis

12.15–16.45

Danguolė

Ketvirtadienis

12.15–16.45

Danguolė

Penktadienis

12.00–16.30

Danguolė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50