Pailgintos darbo dienos grupė

Pailgintos darbo dienos grupė                           

Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą, atliekant namų darbų užduotis.

Grupės auklėtojas – pedagogas, teikiantis ugdymo paslaugas grupėje.

Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą direktoriui.

Mokinio priėmimas į grupę įforminamas direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi, pasirašyta su tėvais (globėjais,rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už grupės paslaugų teikimą numatoma sutartyje.

 

 

Grupės auklėtojas:

 • organizuoja mokinių užimtumą;
 • teikia pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis;
 • vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę veiklą;
 • užtikrina mokinių dalyvavimą mokykloje organizuojamoje neformaliojo švietimo veikloje;
 • prireikus informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą,sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

Pailgintos  darbo dienos  I grupės darbo laikas

Grupės auklėtoja Danguolė Činčienė tel. nr. 862027392

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

12.45–17.15

Antradienis

12.45–17.15

Trečiadienis

12.45–17.15

Ketvirtadienis

12.45–17.15

Penktadienis

11.30–16.00

 

Pailgintos  darbo dienos  II grupės darbo laikas

Grupės auklėtoja Vanda Kopūstienė tel. nr.861003438

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

12.45–17.15

Antradienis

12.45–17.15

Trečiadienis

12.45–17.15

Ketvirtadienis

12.45–17.15

Penktadienis

12.45–17.15

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45