Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2021-12-11 10:54:49 254.25 KB
Tėvų komiteto nuostatai 14.58 KB
Tvarkos
Panevėžio „Saulėtekio” progimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-12-11 13:38:05 415.05 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas 2021-12-11 13:38:05 180.57 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 60 KB
Uniformų dėvėjimo tvarka 743.52 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 427.37 KB
Taisyklės
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2021-12-11 10:55:14 316.16 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 54.5 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-06-03 12:45:41 859.05 KB
Vyriausybės nutarimas dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo 2022-12-19 13:52:27 143.72 KB
Dėl mokinių priėmimo į Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 1-ąsias ir 5-ąsias klases tvarkos 2024-2025 mokslo metais 2024-02-12 09:31:34 272.69 KB
Mokinių priėmimas į mokyklą tvarka 2024-06-03 12:49:06 299.45 KB
Prašymas į 1 kl. 1A priedas 2022-12-19 13:52:27 14.05 KB
Prašymas į 1 kl. 1B priedas 2023-01-10 19:27:48 14.15 KB
Prašymas į 5 kl. 2A priedas 2023-01-10 19:28:07 14.06 KB
Prašymas į 5 kl. 2B priedas 2023-01-10 19:28:01 14.14 KB
Sprendimas Nr. 1-262 2024-01-24 23:02:28 56.5 KB
PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ PRIEDAS 1B 7.92 KB
PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ, GYVENANTĮ MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOJE, Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PIRMĄJĄ KLASĘ PRIEDAS 1A 7.87 KB
Sprendimai
SPRENDIMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS 2023-02-27 08:49:43
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 – 2024 ir 2024 - 2025 mokslo metų ugdymo planas 2023-09-22 11:52:39 598.15 KB
Įsakymas. „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo 

2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo nr. vį-55 

2022-01-20 13:49:56 107.56 KB
Veiklos planas 2021 m. 2022-01-20 13:46:43 386.84 KB
Strateginis planas 2020-2023 m. m. 2022-01-20 13:46:50 179.79 KB
Veiklos atskaita 2020 m. ir veiklos užduotys 2021 m. 2022-01-20 13:48:05 412.04 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos 2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. ugdymo plano pakeitimas (2022-08-30 Nr.VĮ-158) 2023-01-10 19:29:18 473.09 KB
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimo priemonių planas 2022-2024 metams. 2023-01-10 19:29:26 390.43 KB
Veiklos planas 2022 m. 182.18 KB
2022 m. plano vertinimas 350.39 KB
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.2023 m. vasario 23 d. Nr. 1-32 "Dėl PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS". 2023-03-07 15:37:06 5.5 MB
PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 2023-02-27 21:12:34 159.42 KB
2024 M. VEIKLOS PLANAS 187.29 KB
2024-2027 M. STRATEGINIS PLANAS 303.79 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinės būklės ataskaita 172.62 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS) 140.6 KB
20-ojo VSAFAS 2023 II „Finansavimo sumos“ 4 priedas 198.45 KB
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKIATA (PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS) 140.2 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2023 M. KOVO 31 D.) 138.27 KB
20-ojo VSAFAS 2023 I (PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS) 197.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Pagal 2023 M. BIRŽELIO 30 D.) 144.06 KB
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 197.35 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 206.73 KB
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 196.96 KB
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS_2023 M. 1.23 MB
2022 m.
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2022-09-15 11:05:19 39.23 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 20 VSAFAS 4 priedas 2022-09-15 11:05:33 18.75 KB
2022 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos. Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) patikslinta 2022-09-15 11:05:54 21.51 KB
2022 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-09-15 10:52:43 25 KB
20-ojo VSAFAS IV priedas 2023-01-12 20:10:34 198.92 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:10:10 145.43 KB
Finansinės būklės ataskaita 2022 m. III 2023-01-12 20:09:55 175.21 KB
20 VSAFAS 4 priedas 2022 m. III 2023-01-12 20:09:40 198.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2022 M. GRUODŽIO 31 D.) 143.38 KB
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS) 1.12 MB
2021 m.
2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.54 KB
2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:58 40.44 KB
2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:09:59 40.33 KB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-18 13:39:22 378.38 KB
2020 m.
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:12:29 1.04 MB
2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.22 KB
2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.29 KB
2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:12:29 32.53 KB
2019 m.
2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:13:43 427.99 KB
2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.28 KB
2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 32.31 KB
2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:13:44 31.29 KB
2018 m.
2018 m. aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:14:49 232.28 KB
2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:49 140 KB
2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.05 KB
2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.52 KB
2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos 2021-12-11 11:14:50 31.33 KB
2017 m.
2017m.  aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:18:40 228.97 KB
Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis 2021-12-11 12:06:20 127.5 KB
2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:06 88 KB
2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:13 88.5 KB
2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:19:30 88 KB
2016 m.
2016 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:14:03 281.78 KB
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 12:11:28 128 KB
2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:04 88 KB
2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:12:46 88.5 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 12:13:17 88 KB
2016 m. I-ojo ketvirčio FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 12:13:46 127.39 KB
2015 m.
2015 m. FAR aiškinamasis raštas 2021-12-11 11:17:58 299.5 KB
2015 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:58 133 KB
2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-11 11:17:59 87.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.2023 m. vasario 23 d. Nr. 1-32 "Dėl PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS". 2023-03-07 15:37:06 5.5 MB
2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 2024-02-09 10:30:02 648.01 KB
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO" PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2024-02-13 21:47:30 443.64 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31 2023-01-06 08:52:31 596.46 KB
Valgiaraštis 5-8 kl. 2022-09-01 2023-01-10 19:29:02 3.22 MB
Euroautomatai 3.45 MB
Produktų asortimentas 1.87 MB
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS 2023-01-12 21:09:12 10.79 MB
SUSITARIMAS DĖL 2021 M. BIRŽELIO 21 D. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 6.T2-39 PAKEITIMO 2022.09.08 2023-11-19 19:00:05 772.07 KB
Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2023–2024 m.m. 2024-01-24 22:58:00 3.4 MB
Leidžiamų maisto medžiagų kiekis vaikams 961.09 KB
Dėl pakuočių sunaudojimo 719.29 KB
MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMAS 2023 m. gegužės 25 d. Nr. 1-156 2023-05-30 21:41:25 40.95 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 11 m. ir vyresni_2023-2024 m.m. 2024-02-13 21:36:32 9.83 MB
Mokamo maitinimo valgiaraštis 2023-2024 m.m. 2024-01-17 11:15:35 9.89 MB
Mantingos produkcija mokinių maitinimui 6.68 MB
Nemokamo maitinimo valgiaraštis 6–10 m. 2023-2024 m.m. 2024-02-13 21:38:25 9.89 MB
Prekių asortimentas prekybai bendrojo lavinimo mokyklose 2023–2024 m.m. 2024-01-24 22:52:48 3.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2021 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-06-01 21:46:17 8.47 MB
2020 m. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022-06-01 21:45:58 7.42 MB
2022 m. I-o ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-06-21 20:38:13 12.69 MB
2022 m. i-o pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-12 20:47:21 9.88 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (2023 M. KOVO 31 D.) 138.27 KB
METINIS BIUDŽETO VYKDYMO RINKINYS_2023 M. 459.98 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2021 Viešieji pirkimai bibliotekai 2022-02-26 11:55:14 107.22 KB
2021 m. Viešieji pirkimai - paslaugos 2022-02-26 11:55:49 725.46 KB
2021 m. Viešieji pirkimai - prekės 2022-02-26 11:55:59 1.03 MB
2021 m. Viešieji pirkimai - darbai 2022-02-26 11:56:14 589.54 KB
2020 m. Viešieji pirkimai (PREKĖS) 2022-02-26 11:54:24 1.11 MB
2020 m. Viešieji pirkimai (PASLAUGOS) 2022-02-26 11:54:24 741.42 KB
2020 m. Viešieji pirkimai (DARBAI) 2022-02-26 11:54:24 583.32 KB
2020 m. Įsigytų vadovėlių sąrašas 2022-02-26 11:54:24 222.65 KB
2020 m. Viešųjų pirkimų planas 2022-02-26 11:54:24 112.1 KB
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2021 m. 2022-09-20 21:40:14 130.29 KB
Mokymo priemonės 2022 2022-10-19 07:33:49 179.49 KB
2022 m Viešieji pirkimai (Prekės, Paslaugos, Darbai). 2023-02-27 21:46:26 586.71 KB
VADOVĖLIŲ, ĮSIGYTŲ 2023 M., SĄRAŠAS 330.94 KB
Atn-3 tipine forma 3.28 MB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo programų valandų paskirstymas 2023-2024 m. m. 2023-09-13 21:55:10 212.35 KB
Neformaliojo švietimo programų 2023-2024 m. m. tvarkaraštis 2023-12-06 21:09:10 415.61 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencijos programa 2020-2022 2022-01-20 17:54:56 219.49 KB
Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreipis i STT, sąrašas 2023-08-29 18:59:01 428.7 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų valdymo planas 5.37 MB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2022-11-22 21:19:25 217.36 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 51.34 KB
Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašas 38.59 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 32.3 KB
Prašymų formos

2021 m. sausio 11  d. įsakymo Nr. VĮ-04 Priedas Nr. 1

57.42 KB
Dokumentų formos 2023-02-27 08:56:52 556.94 KB
Informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą 2023-10-21 22:40:17 192.92 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas 2022-2023 m. m. 2022-09-26 12:45:51 397.59 KB
Tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2022-09-26 10:30:49 352.83 KB
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 M.M. 2023-09-22 12:24:54 279.46 KB
KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2023 - 2024 m.m. 2023-11-30 14:25:29 44.35 KB
5-8 klasių visų mokomųjų dalykų, 2 - 4 klasių užsienio kalbos, 1 - 4 klasių tikybos, muzikos, šokio pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. 2023-09-22 12:06:01 355.26 KB
2023–2024 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 2023-11-30 14:23:03 197.85 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 60 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 54.5 KB
VADOVĖLIŲ ĮSIGIJIMO SĄRAŠAS 2022 m. 2023-02-08 21:18:17 244.19 KB
Mokytojų aprūpinimas Atnaujinta Dydis
1 klase - susipažinimas su padidinimo prietaisu 2022-02-26 14:15:53 15.15 KB
2 klase - augalai - skirtingi 2022-02-26 14:15:53 14.83 KB
1 klase - ivairiu medžiagu laidumas vandeniui 2022-02-26 14:15:53 89.12 KB
1 klase - medžiai ir krumai 2022-02-26 14:15:53 19.18 KB
1 klase - medžiagu busenos 2022-02-26 14:15:54 200.42 KB
2 klase - ka matuojame termometru 2022-02-26 14:15:54 14.49 KB
2 klase - laidžios ir neliadžios medžiagos 2022-02-26 14:15:54 14.83 KB
3 klase - kaip keliauja vanduo 2022-02-26 14:15:54 103.02 KB
3 klase - kam reikia kompaso 2022-02-26 14:15:55 14.16 KB
2 klase - medžiagu laidumas vandeniui 2022-02-26 14:15:55 115.49 KB
4 klase - elektros grandine 2022-02-26 14:15:55 14.64 KB
3 klase - pažinti sus magnetu ir kompasu 2022-02-26 14:15:55 16.82 KB
4 klase - kada teka elektros srove 2022-02-26 14:15:55 14.79 KB
4 klase - vandens busenos 2022-02-26 14:15:55 17.83 KB
3 klase - kokiu buna krituliu 2022-02-26 14:15:56 13.96 KB
3 klase - magnetas 2022-02-26 14:15:56 848.03 KB
Informacija apie darbo užmokestį Atnaujinta Dydis
Informacija apie darbo užmokestį 2024-01-24 22:44:17 219.86 KB
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 2021 m. IV ketvirtis 219.86 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2021-2022m. 127.62 KB
Vidutinis darbo užmokestis 2022-2023 m. 125.88 KB