Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Mes galime“

Projekto tikslas – įtraukti mokyklos bendruomenės narius į prevencines užimtumo veiklas, siekiant spręsti smurto artimoje aplinkoje ir psichotropinių medžiagų vartojimo, akcentuojant elektroninių cigarečių vartojimo žalą organizmui, problematiką.

Uždaviniai:

       1. Suorganizuoti psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinius užsiėmimus mokiniams ir tėvams.

       2. Ugdyti socialines emocines bendruomenės kompetencijas.

       3. Organizuoti sveikatos ugdymo renginius bendruomenėje.

       4. Organizuoti meno terapijos užsiėmimus bendruomenės nariams.

        5. Organizuoti „Bendravimo laboratorijos“ veiklas mokytojams ir tėvams (globėjams).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023m.

Projekto veiklose dalyvavo – 780 dalyvių

 1. Pasiekti rezultatai - Siekiant realizuoti  psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinę veiklą, suorganizuotos 7 įvairios bendruomenės užimtumo veiklos: paskaitos septintų, šeštų klasių mokiniams, Stand Up monospektaklis ,,Namai“ aštuntų klasių mok.

 2.  Socialinių emocinių bendruomenės kompetencijų ugdymui suorganizuotos 7 bendruomenę telkiančios užimtumo veiklos: renginiai Tolerancijos dienai, atsipalaidavimo pertraukėlės, 6 kl. mokiniams 6 val. užsiėmimai padedantys kurti pozityvius tarpusavio santykius,.

 3. Suorganizuoti 7 sveikatos ugdymo renginiai bendruomenėje: kvadrato, futbolo, tinklinio varžybos, linksmosios estafetės, bendruomenė dalyvavo žingsnių iššūkyje.

 4. Suorganizuoti 4  meno parodos, terapijos užsiėmimai bendruomenės nariams: maišelio dekoravimas, tapymas ant drobės, atpalaiduojamasis piešimas pirmų klasių mokiniams.

 5. Suorganizuotos 4 „Bendravimo laboratorijos“ veiklos mokytojams ir tėvams (globėjams): 2 psichologų, psichoterapeutų paskaitos tėvams ir mokytojams, užsiėmimai mokyklos ,,Pojūčių erdvėje“.

 6. Pagerėjo bendruomenės narių bendravimo įgūdžiai, tarpusavio santykiai. Į projekto veiklas įsitraukė mokinių tėvai, mokytojai. Projekto veiklose dalyvavo 780 dalyvių.

Kuriama saugi, skatinanti dalyvauti  ugdymosi aplinka. Apklausų, tyrimų duomenimis daugiau kaip 91 proc. progimnazijos mokinių teigia, kad  jaučiasi saugiai ir 87,7 proc. kad   juos tenkina socialinis emocinis klimatas mokykloje. 93 proc. mokytojų teigia, kad juos tenkina socialinis emocinis klimatas progimnazijoje.

Informacija apie projekto veiklas - https://sauletekis.org:

https://sauletekis.org/lt/naujienos/aktualijos/2023/12/vaidiname-kaimynams

https://sauletekis.org/lt/naujienos/aktualijos/2023/12/uzsiemimai-padedantys-moksleiviams-kurti-pozityvius-tarpusavio-rysius

https://sauletekis.org/lt/naujienos/aktualijos/2023/12/dalyvavome-konferencijoje-augu-sveikas-kai-zinau2023

https://sauletekis.org/lt/naujienos/aktualijos/2023/11/prevencinis-stand-up-spektaklis-namai

https://sauletekis.org/lt/naujienos/biblioteka/2021/10/spalis-sveikatos-stiprinimo-menuo-panevezyje-rupinkimes-sveikata

https://sauletekis.org/lt/naujienos/didziuojames/2023/09/penktu-klasiu-futbolo-varzybos-2023-09-21-05-59

https://sauletekis.org/lt/naujienos/edukacines-isvykos/2023/11/renginys-susitikimas-panevezio-kurciuju-ir-neprigirdinciuju-pagrindineje-mokykloje-2023-11-28-05-22

https://sauletekis.org/lt/naujienos/edukacines-isvykos/2023/11/turi-nora-randi-buda2023

https://www.facebook.com:

https://www.facebook.com/pansauletekis/posts/pfbid033xWZH3GHg9xgYJHEAxnocifCQVGt7RX8a2h341Ry95a8GKh77ZNg2psoD2kkRsw2l

https://www.facebook.com/pansauletekis/posts/pfbid02Hx3yoXEofT6EyGr8KXkgiYnKBUocRQsrQKwXeiSxXCgVvuMT8o497TuXyCu54Csrl

https://www.facebook.com/pansauletekis/posts/pfbid09AUhfruTV2Jof2d3Bgnf4eCfo3YFyywusR7v46N7KqbsDBJzCwAhLTm5HgxqFFQql

https://www.facebook.com/pansauletekis/posts/pfbid0sBq6YEigg7qCDMJoT1GWnfpnrQUMCgiMseG3FeCFcSdJoPvGJpRT5ypnC7uXjDujl

https://www.facebook.com/pansauletekis/posts/pfbid02zz4uGGBFd5KCKExbFHHL5yXqFEbNULoLfSnb8gjAg4vuU4fXhdsRe8fku92KXDb6l

 

 

Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45