Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros stovykla „Aš ir mano vasara“

Projekto tikslas - ugdyti vaikų kūrybingumą, socialinius bei pažintinius įgūdžius.

Uždaviniai:

1. Siekiant ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, mokiniai išbandys naujas veiklas, netradicines erdves, dailės terapiją.

2. Bus siekiama sudaryti visiems palankias sąlygas komunikavimo, savęs pažinimo, bendradarbiavimo grupėse įgūdžių ugdymuisi.

3. Siekiant įtvirtinti mokinių pažintinius gebėjimus, bus organizuojamos edukacinės išvykos, ekskursijos, susitikimai su įvairiais žmonėmis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2023m. birželio 12-20 d.

Projekto veiklose dalyvavo – 30 dalyvių iš 2-4 klasių (iš jų 5 esantys jautresnėje socialinėje situacijoje).

Projektą finansavo Panevėžio miesto savivaldybė ir skyrė 750 eurų veikloms įgyvendinti.

 

Pasiekti kiekybiniai rezultatai:

 • 6 išvykos: vaikai vyko į UAB „Airimus“ biliardo klubą, Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, apžvalginę ekskursiją Panevėžio Gamtos mokykloje, skulptūrų parką „Idėjų parką bunkerį“, į stovyklavietę prie Vilktupio šaltinio, į Molainių žirgyną, edukacinę programą Alpakų ūkyje.

 • Buvo pravestos 3 edukacinės programos: dailės terapijos užsiėmimas Kultūros ir poilsio parke, veiklos robotikos centre „Robolabas“, STEAM kūrybinė veikla.

 •  5 susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis: STEAM centro pedagogais, policijos bendruomenės pareigūnėmis, kinologu, žirgininkystės darbuotojais, Algirdo Gustaičio draugovės skautų vadove ir jaunosiomis skautėmis.

 

Kokybiniai rezultatai:

 • Projekto veiklos paskatino mokinius prasmingai leisti laisvalaikį, ugdytis saviraišką, kūrybines galias, suteikė istorinių žinių.

 • Įgyvendinus projektą sustiprėjo vaikų komunikavimo įgūdžiai bei gebėjimai spręsti problemas.

 • Įvairūs grupiniai darbai, užsiėmimai išmokė vaikus  geriau suprasti save ir kitą žmogų, leido įgyti  bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, susirasti naujų draugų. Tai gerina mokyklos, klasės mikroklimatą, mažina patyčių atvejus.

 

Informacija apie projekto veiklas:

https://sauletekis.org/lt/naujienos/aktualijos/2023/06/vaiku-vasaros-stovykla-as-ir-mano-vasara-2023-06-12-10-24

Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45