Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos grupėje

1.

Jovita Anilionienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Koordinatorė

2.

Daiva Gedeikienė

Karjeros specialistė

Narė

3.

Jolita Grižienė

Socialinė pedagogė metodininkė

Narė

4.

Virginija Žičkaitė

Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė

Narė

5.

Violeta Pudrigailienė

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Narė

6.

Paulina Vaitkevičiūtė

Specialioji pedagogė

Narė

7.

Laimutė Šikšnienė

Bibliotekos vedėja

Narė

 

Tikslas:

Kryptingai plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje. Bendradarbiauti su Panevėžio m. gimnazijomis, profesinio ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais.

Uždaviniai:

 • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams kokybiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, mokinių tėvams.
 • Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie padėtų plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje.
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesio orientavimo klausimais.
 • Organizuoti karjeros renginius.
 • Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdymo karjerai klausimais.
 • Vykdyti ugdymo karjerai veiklų stebėseną progimnazijoje. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45