Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė

Mokinių ugdymo karjerai darbo grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jovita Anilionienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Koordinatorė
2. Jolita Grižienė Socialinė pedagogė metodininkė Narė
4. Virginija Gugaitė Psichologė Narė
5. Virginija Žičkaitė Dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
6. Violeta Pudrigailienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
7. Miglė Vitkūnienė Specialioji pedagogė metodininkė Narė
8. Laimutė Šikšnienė Bibliotekos vedėja Narė

Tikslas:

Kryptingai plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje. Bendradarbiauti su Panevėžio m. gimnazijomis, profesinio ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais.

Uždaviniai:

 • Padėti klasių vadovams, dalykų mokytojams kokybiškai teikti profesinio orientavimo paslaugas mokiniams, mokinių tėvams.
 • Inicijuoti ir dalyvauti projektuose, kurie padėtų plėtoti profesinio orientavimo paslaugų sistemą progimnazijoje.
 • Kaupti ir skleisti informaciją profesio orientavimo klausimais.
 • Organizuoti karjeros renginius.
 • Organizuoti progimnazijos mokinių profesinį veiklinimą.
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ugdymo karjerai klausimais.
 • Vykdyti ugdymo karjerai veiklų stebėseną progimnazijoje. 
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
Iki vasaros atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.