Mokinių parlamentas

Mokykloje nuolat veikia mokinių parlamentas.

 • Mokinių parlamentą sudaro devyni 5-8 klasių mokiniai, renkami 2-jų metų kadencijai. Mokinių parlamentas veikia pagal mokinių parlamento nuostatus, patvirtintus mokyklos direktoriaus.
 • Mokinių parlamentui vadovauja pirmininkas, vienų metų kadencijai išrinktas atviru balsavimu pirmame mokinių parlamento posėdyje.
 • Nutrūkus mokinių parlamento nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą priimamas surinkęs daugiausia balsų iš nepatekusių į mokinių parlamentą.
 • Mokinių parlamentas organizuoja atvirus ir uždarus posėdžius ne rečiau kaip kartą per dvi savaites.
 • Mokinių parlamentas priima sprendimus atviru arba slaptu balsavimu balsų dauguma.
 • Mokinių parlamento posėdis yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė parlamento narių.
 • Mokinių parlamentas turi teisę pašalinti savo narį iš mokinių parlamento, jeigu jis neatlieka savo pareigų, nesilanko posėdžiuose, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių.
 • Vykdo kitas funkcijas nkcijos numatytas mokinių parlamento nuostatuose, patvirtintuose progimnazijos direktoriaus.

Mokinių parlamento sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė  Atstovauja Pareigos parlamente
1. Austėja Norbutaitė 7a klasei Pirmininkė
2. Marija Bielskytė 7c klasei Pavaduotoja
3. Emilija Stašiūnaitė 8b klasei Sekretorė
4. Deividas Dyponas 5a klasei Narys
5. Jorė Jonušaitė 5b klasei Narė
6. Milda Visackaitė 6c klasei Narė
7. Kostas Samochinas 6b klasei Narys
8. Viltė Poviliūnaitė 7a klasei Narė
9. Rugilė Baranauskaitė 8a klasei Narė

Mokinių parlamento funkcijos:

 • atstovauja mokinių interesams;
 • svarsto jiems aktualius dokumentus ir rengia naujus;
 • reaguoja į mokyklos aktualijas;
 • priima rezoliucijas;
 • sudaro mokinių parlamento rinkimo komisiją ir keičia jos sudėtį;
 • bendradarbiauja su kitomis organizacijomis;
 • atsiskaito juos rinkusiems progimnazijos mokiniams;
 • tris savo narius deleguoja į Tarybą.

 

 

Atnaujinta: 2022-05-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50