Mokinių parlamentas

Mokykloje nuolat veikia mokinių parlamentas.

 • Mokinių parlamentą sudaro devyni 5-8 klasių mokiniai, renkami 2-jų metų kadencijai. Mokinių parlamentas veikia pagal mokinių parlamento nuostatus, patvirtintus mokyklos direktoriaus.
 • Mokinių parlamentui vadovauja pirmininkas, vienų metų kadencijai išrinktas atviru balsavimu pirmame mokinių parlamento posėdyje.
 • Nutrūkus mokinių parlamento nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą priimamas surinkęs daugiausia balsų iš nepatekusių į mokinių parlamentą.
 • Mokinių parlamentas organizuoja atvirus ir uždarus posėdžius ne rečiau kaip kartą per dvi savaites.
 • Mokinių parlamentas priima sprendimus atviru arba slaptu balsavimu balsų dauguma.
 • Mokinių parlamento posėdis yra teisėtas jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė parlamento narių.
 • Mokinių parlamentas turi teisę pašalinti savo narį iš mokinių parlamento, jeigu jis neatlieka savo pareigų, nesilanko posėdžiuose, nesilaiko mokinio elgesio taisyklių.
 • Vykdo kitas funkcijas nkcijos numatytas mokinių parlamento nuostatuose, patvirtintuose progimnazijos direktoriaus.

Mokinių parlamentas 2023-2025 m. kadencija

Mokinių parlamento sudėtis 2022-2023 m. m.


Mokinių parlamentą sudaro 9 demokratiškai išrinkti 5-8 kl. mokiniai.
Pirmojo susirinkimo metu vienų metų kadencijai progimnazijos mokinių
parlamento pirmininke išrinkta  Austėja N., pavaduotoja - Milda V.,
sekretorė - Jorė J.

1 eilėje: Jorė J., Austėja N., Kostas S., Milda V.
2 eilėje: Marija B., Miglė S., Kornelijus G., Deividas D., Viltė P.

Mokinių parlamento funkcijos:

 • atstovauja mokinių interesams;
 • svarsto jiems aktualius dokumentus ir rengia naujus;
 • reaguoja į mokyklos aktualijas;
 • priima rezoliucijas;
 • sudaro mokinių parlamento rinkimo komisiją ir keičia jos sudėtį;
 • bendradarbiauja su kitomis organizacijomis;
 • atsiskaito juos rinkusiems progimnazijos mokiniams;
 • tris savo narius deleguoja į Tarybą.

 

 

Atnaujinta: 2024-02-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.05 – 13.50
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45