Tarptautinis vokiečių k. projektas CLILIG@Litauen

Tarptautinis projektas „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“

(CLILIG@Litauen)

„Saulėtekio“ progimnazija, siekdama formuoti naują mokinių požiūrį į dalykų mokymąsi, sukurti motyvuojančią aplinką, skatinti kalbines kompetencijas, dalytis gerąja patirtimi su kitomis mokyklomis, pirmoji Panevėžio mieste 2017 metais įsijungė į šio projekto veiklą.

2017 m. rugpjūčio mėnesį vokiečių kalbos mokytoja Daiva Gedeikienė ir istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė dalyvavo Goethe’s instituto surengtame įvadiniame seminare Vilniuje. Gruodžio 9-10 dienomis Kaune vyko antrasis seminaras tema „IDUKM: integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas, pagrindiniai principai, tikslai ir įgyvendinimo būdai“, kuris buvo skirtas mokyklų vadovams, dalykų ir vokiečių kalbos mokytojams. IDUKM tikslas – dalyko ir užsienio kalbos kompetencijų ugdymas. Dvikalbio dalyko mokymo(si) vokiečių kalba dėmesio centre yra dalyko turinys. Projekto privalumai: IDUKM paįvairina pamokas, leidžia mokiniams pamatyti dalyką kitaip; didėja mokinių mokymosi motyvacija;  mokiniai mokosi bendrauti bei bendradarbiauti; integracija pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus; galima pritaikyti įvairioms amžiaus grupėms ir gebėjimų lygiams; skatinamas skirtingų dalykų mokytojų bendradarbiavimas; galimybė mokytojams bendradarbiauti su kolegomis iš kitų Lietuvos mokyklų.

2018 m. balandžio mėn. mokytojos D. Gedeikienė ir E. Rūkštelienė skaitė pranešimą „Integruotos vokiečių kalbos ir istorijos pamokos” respublikinėje metodinėje – praktinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje, vykusioje Panevėžio ,,Minties” gimnazijoje. 2018 m. birželio 18-19 d. mokytojos dalyvavo metodinėje – praktinėje konferencijoje „CLILIG@LITAUEN” (šiandien ir ateityje) Goethe’s institute Vilniuje, kur simuliavo pamoką „M.Liuteris ir reformacija”. 2018 m. spalio mėn. mokytojos vedė praktinį seminarą (dalijosi gerąja patirtimi apie dalykų integravimą) savo mokyklos pedagogams. 2017 – 2018 m.m. mokytojos parengė ir vedė 6 atviras integruotas vokiečių k. ir istorijos pamokas. Taip pat jos stebėjo tris atviras projekto dalyvių pamokas Šiauliuose ir Jonavoje. 2018-2019 m. m. spalio mėnesį vestos atviros integruotos vokiečių kalbos ir istorijos pamokos penktose klasėse tema „Mano giminės medis“, taip pat atviros integruotos vokiečių kalbos ir kūno kultūros pamokos penktose klasėse „Sportas kitaip“, o lapkričio mėnesį – atviros integruotos gamtos ir žmogaus ir vokiečių kalbos pamokos penktose klasėse „Pasaulį pažįstame per jutimus“.

Veiklos tęsiamos ir 2019 metais. Kovo mėnesį vestos atviros integruotos vokiečių kalbos ir istorijos pamokos septintose klasėse tema „Olimpinės žaidynės antikinėje Graikijoje“, o balandžio mėnesį –  penktose klasėse tema „Miestas seniau ir dabar“.

Vaikams labai patinka integruotos pamokos. Labai smagu, kai  pamokoje jie noriai ir aktyviai dirba, klausinėja, diskutuoja, o pamokos pabaigoje jų vertinimai patvirtina projekto privalumus.

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Gedeikienė

Straipsniai

Visi progimnazijos projektai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 9.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45