Turinio auditas

64%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-15 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
43 2024-06-15 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
44 2024-06-15 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
45 2024-06-15 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
124 2024-06-15 Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
126 2024-06-15 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2024-06-15 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Auksė
52 2024-06-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Auksė
104 2024-06-15 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-06-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už neformalųjį švietimą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Auksė
28 2024-06-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Valgiaraščius, jei tokius turite.

Auksė
81 2024-06-15 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2024-06-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
157 2024-06-15 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-06-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Auksė
74 2024-06-15 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Auksė
145 2024-06-15 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Auksė
161 2024-06-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenis (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas).

Auksė
175 2024-06-15 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Auksė
181 2024-06-15 Pailgintos darbo dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.

Auksė
187 2024-06-15 Gamtosauginis komitetas Neutrali

Prašome pateikti komiteto funkcijas.

Auksė
191 2024-06-15 Administracijos planuojami susitikimai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtumėte įsidėti savaitės vadovų susitikimų informaciją. Ir taip kas savaitę

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
164 2024-06-15 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2024-06-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
 

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-06-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Auksė
6 2024-06-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali Auksė
7 2024-06-15 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tie 9 nariai?

Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.

Auksė
9 2024-06-15 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Auksė
11 2024-06-15 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
12 2024-06-15 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Auksė
19 2024-06-15 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Auksė
21 2024-06-15 Psichologas Bendrieji reikalavimai Auksė
22 2024-06-15 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
23 2024-06-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Auksė
27 2024-06-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Auksė
30 2024-06-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Auksė
32 2024-06-15 1,2% parama Neutrali

Perkelti iš seno internetinio puslapio.

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Auksė
34 2024-06-15 Ugdymas Neutrali Auksė
35 2024-06-15 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Auksė
41 2024-06-15 Projektinė veikla Neutrali Auksė
46 2024-06-15 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Auksė
54 2024-06-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Auksė
55 2024-06-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Auksė
56 2024-06-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Auksė
57 2024-06-15 Ugdymo karjerai informacinis centras Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Auksė
62 2024-06-15 Progimnazija Neutrali Auksė
63 2024-06-15 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Auksė
64 2024-06-15 Progimnazijos himnas Neutrali Auksė
68 2024-06-15 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Auksė
77 2024-06-15 Versija neįgaliesiems Neutrali Auksė
78 2024-06-15 Svetainės medis Neutrali Auksė
79 2024-06-15 Apie progimnaziją Neutrali Auksė
82 2024-06-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Auksė
83 2024-06-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Auksė
86 2024-06-15 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Auksė
107 2024-06-15 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Auksė
114 2024-06-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Auksė
115 2024-06-15 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Auksė
116 2024-06-15 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Auksė
123 2024-06-15 Bendradarbiavimas Neutrali

.

Auksė
125 2024-06-15 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Auksė
129 2024-06-15 Kontaktai Neutrali Auksė
130 2024-06-15 Slapukų politika Neutrali Auksė
133 2024-06-15 Ugdymo aplinka Neutrali Auksė
155 2024-06-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų neradome: spec. pedagogės, logopedų, ir sveikatos priežiūros spec.
El. pašto neradome: sveikatos priežiūros spec.
 

Auksė
156 2024-06-15 Turinio auditas Neutrali Auksė
159 2024-06-15 Logopedas Bendrieji reikalavimai Auksė
160 2024-06-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Auksė
162 2024-06-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Auksė
163 2024-06-15 Savivalda Neutrali Auksė
166 2024-06-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Auksė
167 2024-06-15 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
168 2024-06-15 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Auksė
170 2024-06-15 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
171 2024-06-15 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Auksė
174 2024-06-15 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
176 2024-06-15 Covid-19 Neutrali Auksė
182 2024-06-15 Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Auksė
183 2024-06-15 Mokinių parlamentas Neutrali Auksė
184 2024-06-15 Akademiniai pasiekimai Neutrali Auksė
185 2024-06-15 Sportiniai pasiekimai Neutrali Auksė
186 2024-06-15 Konkursuose, olimpiadose Neutrali Auksė
188 2024-06-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Auksė
189 2024-06-15 Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Rekomendacija Auksė
190 2024-06-15 The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa Neutrali Auksė
192 2024-06-15 Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje Neutrali Auksė
193 2024-06-15 Erasmus+2 Game is as the metod of education Neutrali Auksė
194 2024-06-15 DofE programa Neutrali Auksė
195 2024-06-15 Tarptautinis vokiečių k. projektas CLILIG@Litauen Neutrali Auksė
196 2024-06-15 Tvarūs pokyčiai su SAMSUNG Neutrali Auksė
197 2024-06-15 Socialinis ir emocinis ugdymas iš arti Neutrali Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Auksė
87 2024-06-15 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Auksė
165 2024-06-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuotraukų, pareigybių aprašų, kontaktų

------------

Šitie iškeliauja į straipsnius, o šiame puslapyje išvesime visu straipsnius pagal skirtingus hasgtagus. Prieš paleidžiant svetainę išsiaiškinsime. 

Bibliotekos tinklapio struktūrą reikėtų palikti panašią:

Bibliotekos veikla, ten keliame besikeičiančią svarbiausią informaciją

Parodos veikiančios bibliotekoje (bibliotekoje veikiančios parodos)

Pridėti meniu punktą Skaitykloje veikiančios parodos

Auksė
198 2024-06-15 Verslumo ugdymas Neutrali Auksė
199 2024-06-15 Priėmimas į darbą Neutrali Auksė
201 2024-06-15 Novatoriško verslumo ugdymas Neutrali Auksė
202 2024-06-15 Darbo taryba Neutrali Auksė
203 2024-06-15 Robotika Neutrali Auksė
204 2024-06-15 Jaunosios mokinių bendrovės Neutrali Auksė
205 2024-06-15 STEAM Neutrali Auksė
206 2024-06-15 Informacija, rekomendacijos tėvams Neutrali Auksė
207 2024-06-15 Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros stovykla „Aš ir mano vasara“ Neutrali Auksė
208 2024-06-15 Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Mes galime“ Neutrali Auksė
209 2024-06-15 Įtraukusis ugdymas Neutrali Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-06-15 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2024-06-15 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Auksė
4 2024-06-15 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Auksė
6 2024-06-15 Struktūra ir kontaktai Neutrali Auksė
7 2024-06-15 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tie 9 nariai?

Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.

Auksė
9 2024-06-15 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Auksė
11 2024-06-15 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
12 2024-06-15 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Auksė
18 2024-06-15 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už neformalųjį švietimą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Auksė
19 2024-06-15 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Auksė
21 2024-06-15 Psichologas Bendrieji reikalavimai Auksė
22 2024-06-15 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
23 2024-06-15 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Auksė
27 2024-06-15 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Auksė
28 2024-06-15 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Valgiaraščius, jei tokius turite.

Auksė
30 2024-06-15 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Auksė
32 2024-06-15 1,2% parama Neutrali

Perkelti iš seno internetinio puslapio.

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Auksė
34 2024-06-15 Ugdymas Neutrali Auksė
35 2024-06-15 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Auksė
41 2024-06-15 Projektinė veikla Neutrali Auksė
43 2024-06-15 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
44 2024-06-15 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
45 2024-06-15 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
46 2024-06-15 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Auksė
47 2024-06-15 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Auksė
52 2024-06-15 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Auksė
53 2024-06-15 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Auksė
54 2024-06-15 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Auksė
55 2024-06-15 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Auksė
56 2024-06-15 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Auksė
57 2024-06-15 Ugdymo karjerai informacinis centras Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Auksė
62 2024-06-15 Progimnazija Neutrali Auksė
63 2024-06-15 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Auksė
64 2024-06-15 Progimnazijos himnas Neutrali Auksė
68 2024-06-15 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Auksė
74 2024-06-15 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Auksė
77 2024-06-15 Versija neįgaliesiems Neutrali Auksė
78 2024-06-15 Svetainės medis Neutrali Auksė
79 2024-06-15 Apie progimnaziją Neutrali Auksė
81 2024-06-15 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
82 2024-06-15 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Auksė
83 2024-06-15 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Auksė
86 2024-06-15 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Auksė
87 2024-06-15 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Auksė
104 2024-06-15 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

.

Auksė
107 2024-06-15 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Auksė
114 2024-06-15 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Auksė
115 2024-06-15 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Auksė
116 2024-06-15 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Auksė
118 2024-06-15 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
 

Auksė
123 2024-06-15 Bendradarbiavimas Neutrali

.

Auksė
124 2024-06-15 Pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
125 2024-06-15 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Auksė
126 2024-06-15 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
129 2024-06-15 Kontaktai Neutrali Auksė
130 2024-06-15 Slapukų politika Neutrali Auksė
133 2024-06-15 Ugdymo aplinka Neutrali Auksė
134 2024-06-15 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
145 2024-06-15 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Auksė
155 2024-06-15 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų neradome: spec. pedagogės, logopedų, ir sveikatos priežiūros spec.
El. pašto neradome: sveikatos priežiūros spec.
 

Auksė
156 2024-06-15 Turinio auditas Neutrali Auksė
157 2024-06-15 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
159 2024-06-15 Logopedas Bendrieji reikalavimai Auksė
160 2024-06-15 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Auksė
161 2024-06-15 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenis (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas).

Auksė
162 2024-06-15 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Auksė
163 2024-06-15 Savivalda Neutrali Auksė
164 2024-06-15 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Auksė
165 2024-06-15 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuotraukų, pareigybių aprašų, kontaktų

------------

Šitie iškeliauja į straipsnius, o šiame puslapyje išvesime visu straipsnius pagal skirtingus hasgtagus. Prieš paleidžiant svetainę išsiaiškinsime. 

Bibliotekos tinklapio struktūrą reikėtų palikti panašią:

Bibliotekos veikla, ten keliame besikeičiančią svarbiausią informaciją

Parodos veikiančios bibliotekoje (bibliotekoje veikiančios parodos)

Pridėti meniu punktą Skaitykloje veikiančios parodos

Auksė
166 2024-06-15 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Auksė
167 2024-06-15 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
168 2024-06-15 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Auksė
170 2024-06-15 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
171 2024-06-15 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Auksė
174 2024-06-15 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
175 2024-06-15 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Auksė
176 2024-06-15 Covid-19 Neutrali Auksė
181 2024-06-15 Pailgintos darbo dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.

Auksė
182 2024-06-15 Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Auksė
183 2024-06-15 Mokinių parlamentas Neutrali Auksė
184 2024-06-15 Akademiniai pasiekimai Neutrali Auksė
185 2024-06-15 Sportiniai pasiekimai Neutrali Auksė
186 2024-06-15 Konkursuose, olimpiadose Neutrali Auksė
187 2024-06-15 Gamtosauginis komitetas Neutrali

Prašome pateikti komiteto funkcijas.

Auksė
188 2024-06-15 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Auksė
189 2024-06-15 Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Rekomendacija Auksė
190 2024-06-15 The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa Neutrali Auksė
191 2024-06-15 Administracijos planuojami susitikimai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtumėte įsidėti savaitės vadovų susitikimų informaciją. Ir taip kas savaitę

Auksė
192 2024-06-15 Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje Neutrali Auksė
193 2024-06-15 Erasmus+2 Game is as the metod of education Neutrali Auksė
194 2024-06-15 DofE programa Neutrali Auksė
195 2024-06-15 Tarptautinis vokiečių k. projektas CLILIG@Litauen Neutrali Auksė
196 2024-06-15 Tvarūs pokyčiai su SAMSUNG Neutrali Auksė
197 2024-06-15 Socialinis ir emocinis ugdymas iš arti Neutrali Auksė
198 2024-06-15 Verslumo ugdymas Neutrali Auksė
199 2024-06-15 Priėmimas į darbą Neutrali Auksė
201 2024-06-15 Novatoriško verslumo ugdymas Neutrali Auksė
202 2024-06-15 Darbo taryba Neutrali Auksė
203 2024-06-15 Robotika Neutrali Auksė
204 2024-06-15 Jaunosios mokinių bendrovės Neutrali Auksė
205 2024-06-15 STEAM Neutrali Auksė
206 2024-06-15 Informacija, rekomendacijos tėvams Neutrali Auksė
207 2024-06-15 Panevėžio miesto savivaldybės Vaikų vasaros stovykla „Aš ir mano vasara“ Neutrali Auksė
208 2024-06-15 Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas ,,Mes galime“ Neutrali Auksė
209 2024-06-15 Įtraukusis ugdymas Neutrali Auksė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2023-02-27 12:00:00 Progimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita patvirtinta Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.2023 m. vasario 23 d. Nr. 1-32 "Dėl PRITARIMO PANEVĖŽIO MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS". Auksė -
002 2023-02-27 12:00:00 PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS Auksė -
003 2023-02-27 12:00:00 Dokumentų formos Auksė -
004 2023-08-28 08:00:00 Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma kreipis i STT, sąrašas Auksė -
005 2023-10-19 12:00:00 Informacija apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą Auksė -