Turinio auditas

68%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Auksė
43 2022-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
44 2022-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
45 2022-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
124 2022-10-01 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
126 2022-10-01 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2022-10-01 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Auksė
52 2022-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Auksė
104 2022-10-01 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2022-10-01 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už neformalųjį švietimą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Auksė
28 2022-10-01 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Valgiaraščius, jei tokius turite.

Auksė
81 2022-10-01 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
134 2022-10-01 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
157 2022-10-01 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2022-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Karolis
74 2022-10-01 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Auksė
145 2022-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Auksė
161 2022-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenis (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas).

Auksė
175 2022-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Auksė
181 2022-10-01 Pailgintos darbo dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.

Auksė
187 2022-10-01 Gamtosauginis komitetas Neutrali

Prašome pateikti komiteto funkcijas.

Auksė
191 2022-10-01 Administracijos planuojami susitikimai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtumėte įsidėti savaitės vadovų susitikimų informaciją. Ir taip kas savaitę

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
164 2022-10-01 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
118 2022-10-01 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
 

Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2022-10-01 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Auksė
6 2022-10-01 Struktūra ir kontaktai Neutrali Auksė
7 2022-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tie 9 nariai?

Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.

Auksė
9 2022-10-01 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Auksė
11 2022-10-01 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
12 2022-10-01 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Auksė
19 2022-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Auksė
21 2022-10-01 Psichologas Bendrieji reikalavimai Auksė
22 2022-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
23 2022-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Auksė
27 2022-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Auksė
30 2022-10-01 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Auksė
32 2022-10-01 1,2% parama Neutrali

Perkelti iš seno internetinio puslapio.

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Auksė
34 2022-10-01 Ugdymas Neutrali Auksė
35 2022-10-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Auksė
41 2022-10-01 Projektinė veikla Neutrali Auksė
46 2022-10-01 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Auksė
54 2022-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Auksė
55 2022-10-01 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Auksė
56 2022-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Auksė
57 2022-10-01 Ugdymo karjerai informacinis centras Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Auksė
62 2022-10-01 Progimnazija Neutrali Auksė
63 2022-10-01 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Auksė
64 2022-10-01 Progimnazijos himnas Neutrali Auksė
68 2022-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Auksė
77 2022-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Auksė
78 2022-10-01 Svetainės medis Neutrali Auksė
79 2022-10-01 Apie progimnaziją Neutrali Auksė
82 2022-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Auksė
83 2022-10-01 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Auksė
86 2022-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Auksė
107 2022-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Auksė
114 2022-10-01 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Auksė
115 2022-10-01 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Auksė
116 2022-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Auksė
123 2022-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

.

Auksė
125 2022-10-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Auksė
129 2022-10-01 Kontaktai Neutrali Auksė
130 2022-10-01 Slapukų politika Neutrali Auksė
133 2022-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali Auksė
155 2022-10-01 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų neradome: spec. pedagogės, logopedų, ir sveikatos priežiūros spec.
El. pašto neradome: sveikatos priežiūros spec.
 

Auksė
156 2022-10-01 Turinio auditas Neutrali Auksė
159 2022-10-01 Logopedas Bendrieji reikalavimai Auksė
160 2022-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Auksė
162 2022-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Auksė
163 2022-10-01 Savivalda Neutrali Auksė
166 2022-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Auksė
167 2022-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
168 2022-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Auksė
170 2022-10-01 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
171 2022-10-01 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Auksė
174 2022-10-01 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
176 2022-10-01 Covid-19 Neutrali Auksė
182 2022-10-01 Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Auksė
183 2022-10-01 Mokinių parlamentas Neutrali Auksė
184 2022-10-01 Akademiniai pasiekimai Neutrali Auksė
185 2022-10-01 Sportiniai pasiekimai Neutrali Auksė
186 2022-10-01 Konkursuose, olimpiadose Neutrali Auksė
188 2022-10-01 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Auksė
189 2022-10-01 Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Rekomendacija Auksė
190 2022-10-01 The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa Neutrali Auksė
192 2022-10-01 Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje Neutrali Karolis
193 2022-10-01 Erasmus+2 Game is as the metod of education Neutrali Auksė
194 2022-10-01 DofE programa Neutrali Auksė
195 2022-10-01 Tarptautinis vokiečių k. projektas CLILIG@Litauen Neutrali Auksė
196 2022-10-01 Tvarūs pokyčiai su SAMSUNG Neutrali Auksė
197 2022-10-01 Socialinis ir emocinis ugdymas iš arti Neutrali Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
165 2022-10-01 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuotraukų, pareigybių aprašų, kontaktų

------------

Šitie iškeliauja į straipsnius, o šiame puslapyje išvesime visu straipsnius pagal skirtingus hasgtagus. Prieš paleidžiant svetainę išsiaiškinsime. 

Bibliotekos tinklapio struktūrą reikėtų palikti panašią:

Bibliotekos veikla, ten keliame besikeičiančią svarbiausią informaciją

Parodos veikiančios bibliotekoje (bibliotekoje veikiančios parodos)

Pridėti meniu punktą Skaitykloje veikiančios parodos

Auksė
198 2022-10-01 Verslumo ugdymas Neutrali Auksė
199 2022-10-01 Priėmimas į darbą Neutrali Auksė
201 2022-10-01 Novatoriško verslumo programa Neutrali Auksė
202 2022-10-01 Darbo taryba Neutrali Auksė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2022-10-01 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Auksė
2 2022-10-01 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Auksė
4 2022-10-01 Mokytojai Bendrieji reikalavimai Auksė
6 2022-10-01 Struktūra ir kontaktai Neutrali Auksė
7 2022-10-01 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Kas tie 9 nariai?

Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.

Auksė
9 2022-10-01 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Auksė
11 2022-10-01 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
12 2022-10-01 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Auksė
18 2022-10-01 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už neformalųjį švietimą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.

 

Auksė
19 2022-10-01 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Auksė
21 2022-10-01 Psichologas Bendrieji reikalavimai Auksė
22 2022-10-01 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
23 2022-10-01 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Auksė
27 2022-10-01 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Auksė
28 2022-10-01 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Valgiaraščius, jei tokius turite.

Auksė
30 2022-10-01 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai Auksė
32 2022-10-01 1,2% parama Neutrali

Perkelti iš seno internetinio puslapio.

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Auksė
34 2022-10-01 Ugdymas Neutrali Auksė
35 2022-10-01 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Auksė
41 2022-10-01 Projektinė veikla Neutrali Auksė
43 2022-10-01 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
44 2022-10-01 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
45 2022-10-01 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Auksė
46 2022-10-01 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Auksė
47 2022-10-01 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Auksė
52 2022-10-01 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Auksė
53 2022-10-01 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Karolis
54 2022-10-01 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Auksė
55 2022-10-01 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai Auksė
56 2022-10-01 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai Auksė
57 2022-10-01 Ugdymo karjerai informacinis centras Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Auksė
62 2022-10-01 Progimnazija Neutrali Auksė
63 2022-10-01 Filosofija, misija, vizija, vertybės Neutrali Auksė
64 2022-10-01 Progimnazijos himnas Neutrali Auksė
68 2022-10-01 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Auksė
74 2022-10-01 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Auksė
77 2022-10-01 Versija neįgaliesiems Neutrali Auksė
78 2022-10-01 Svetainės medis Neutrali Auksė
79 2022-10-01 Apie progimnaziją Neutrali Auksė
81 2022-10-01 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
82 2022-10-01 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Auksė
83 2022-10-01 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Auksė
86 2022-10-01 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Auksė
87 2022-10-01 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Auksė
104 2022-10-01 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

.

Auksė
107 2022-10-01 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Auksė
114 2022-10-01 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai Auksė
115 2022-10-01 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Auksė
116 2022-10-01 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Auksė
118 2022-10-01 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.
 

Auksė
123 2022-10-01 Bendradarbiavimas Neutrali

.

Auksė
124 2022-10-01 Pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
125 2022-10-01 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali Auksė
126 2022-10-01 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Auksė
129 2022-10-01 Kontaktai Neutrali Auksė
130 2022-10-01 Slapukų politika Neutrali Auksė
133 2022-10-01 Ugdymo aplinka Neutrali Auksė
134 2022-10-01 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
145 2022-10-01 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Auksė
155 2022-10-01 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinių telefonų neradome: spec. pedagogės, logopedų, ir sveikatos priežiūros spec.
El. pašto neradome: sveikatos priežiūros spec.
 

Auksė
156 2022-10-01 Turinio auditas Neutrali Auksė
157 2022-10-01 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Auksė
159 2022-10-01 Logopedas Bendrieji reikalavimai Auksė
160 2022-10-01 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Auksė
161 2022-10-01 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti Asmens duomenų apsaugos pareigūno duomenis (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas).

Auksė
162 2022-10-01 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Auksė
163 2022-10-01 Savivalda Neutrali Auksė
164 2022-10-01 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Auksė
165 2022-10-01 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Nuotraukų, pareigybių aprašų, kontaktų

------------

Šitie iškeliauja į straipsnius, o šiame puslapyje išvesime visu straipsnius pagal skirtingus hasgtagus. Prieš paleidžiant svetainę išsiaiškinsime. 

Bibliotekos tinklapio struktūrą reikėtų palikti panašią:

Bibliotekos veikla, ten keliame besikeičiančią svarbiausią informaciją

Parodos veikiančios bibliotekoje (bibliotekoje veikiančios parodos)

Pridėti meniu punktą Skaitykloje veikiančios parodos

Auksė
166 2022-10-01 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Auksė
167 2022-10-01 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Auksė
168 2022-10-01 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Auksė
170 2022-10-01 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
171 2022-10-01 Priėmimas į progimnaziją Neutrali Auksė
174 2022-10-01 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Auksė
175 2022-10-01 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Auksė
176 2022-10-01 Covid-19 Neutrali Auksė
181 2022-10-01 Pailgintos darbo dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Prašome nurodyti atsakingą asmenį.

Auksė
182 2022-10-01 Mokinių ugdymo karjerai darbo grupė Neutrali Auksė
183 2022-10-01 Mokinių parlamentas Neutrali Auksė
184 2022-10-01 Akademiniai pasiekimai Neutrali Auksė
185 2022-10-01 Sportiniai pasiekimai Neutrali Auksė
186 2022-10-01 Konkursuose, olimpiadose Neutrali Auksė
187 2022-10-01 Gamtosauginis komitetas Neutrali

Prašome pateikti komiteto funkcijas.

Auksė
188 2022-10-01 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Auksė
189 2022-10-01 Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Rekomendacija Auksė
190 2022-10-01 The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinė programa Neutrali Auksė
191 2022-10-01 Administracijos planuojami susitikimai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtumėte įsidėti savaitės vadovų susitikimų informaciją. Ir taip kas savaitę

Auksė
192 2022-10-01 Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje Neutrali Karolis
193 2022-10-01 Erasmus+2 Game is as the metod of education Neutrali Auksė
194 2022-10-01 DofE programa Neutrali Auksė
195 2022-10-01 Tarptautinis vokiečių k. projektas CLILIG@Litauen Neutrali Auksė
196 2022-10-01 Tvarūs pokyčiai su SAMSUNG Neutrali Auksė
197 2022-10-01 Socialinis ir emocinis ugdymas iš arti Neutrali Auksė
198 2022-10-01 Verslumo ugdymas Neutrali Auksė
199 2022-10-01 Priėmimas į darbą Neutrali Auksė
201 2022-10-01 Novatoriško verslumo programa Neutrali Auksė
202 2022-10-01 Darbo taryba Neutrali Auksė

Audito nr. Data Failo pavadinimas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą Atsakingas asmuo
001 2022-08-31 12:00:00 Informacija apie darbo užmokestį Auksė -
002 2022-09-09 12:00:00 Auksė -